پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

گزارشی درباره «محصولات دستکاری شده ژنتیکی»

تراریخته چیست و با سلامت انسان چه می کند

یادداشت
یادداشت/ مهری طالبی دارستانی

در بن بست فرهنگ غرب نرويم

اخبار رسانه
یادداشت / دکتر حسین امانلو

پاشنه آشیل سبک زندگی اسلامی

اگر ما بتوانیم تاثیر تمدن غربی و جهانی سازی را در سبک زندگی مردم و به ویژه جوانان کنترل و مدیریت نماییم و اگر قادر باشیم تاثیرات مخرب فضای مجازی را هدایت نموده و کم کنیم و اگر همت کنیم با تولیدات علوم دینی مانع ورود و تاثیر علوم انسانی غربی بشویم اما آنچه در شرایط فعلی پاشنه آشیل سبک زندگی ایرانیان می باشد دوگانگی در قول و فعل کارگزاران می باشد که امیدی به اصلاح آن نیست مگرآنکه یک دولت اسلامی با کارگزارانی مومن به مبانی و مسائل انقلاب اسلامی بر سر کار آید