پایگاه تحلیلی سدید

مجموعه پوستر به مناسبت شهادت امام رضا (ع)

مجموعه پوستر به مناسبت شهادت امام رضا (ع)

در آستانه روز ۲۸ صفر، شهادت امام علی بن موسی الرضا (ع) مجموعه پوستری در همین رساتا ارائه می‌شود. این پوستر‌ها برگرفته از کانون هنری شیعی است.