پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

آیا گریستن بر اموات جایز است؟
پاسخ به شبهه/«فرهنگ سدید» بررسی کرد

آیا گریستن بر اموات جایز است؟

سيره مسلمانان بعد از وفات رسول خدا صلي الله عليه و آله بهترين دليل بر جايز بودن گريه است ، بر اساس اين سيره مسلمانان و بزرگان اصحاب بر مردگان با ايمان خويش گريسته اند و در رثاي آنان شعر سروده اند.
جایگاه اشک در فرهنگ شیعی
پاسخ به یک شبهه

جایگاه اشک در فرهنگ شیعی

رجبی دوانی معتقد است بنابرتعالیم اولیاء و ائمه اطهار(ع)، شیعه هم شادی دارد و هم حزن و اندوه. این سخن بر مبنای کلام اهل بیت (ع) است که فرموده اند شیعیان ما در شادیِ ما؛ شاد و در اندوهمان؛ اندوهگین هستند.