پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

آیین و اندیشه - عرفان‌های نوظهور
در سودای پرستیژ اجتماعی
بررسی علل افزایش فعالیت عرفان‌های کاذب و جنبش‌های نوپدید؛
سال‌هاست پدیده عرفان‌های کاذب می‌کوشد با تقلبی بزرگ خود را ناجی نیاز‌های معنوی بشر جلوه دهد و سقف کاذبی بر خواسته‌های معنوی باشد. این جریانات در مسیر رسیدن به اهداف خود از ابزار‌ها و خلا‌های فرهنگی اجتماعی برای جذب مخاطبان استفاده می‌کنند.
از ردپای بهائیت در اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام تا فعالیت در جهت انحراف کودکان مهاجر افغانستانی
بسته خبری «فرهنگ سدید» درزمینه فرق و عرفان‌های کاذب در مرداد ۹۸
بسته خبری فرق و عرفان های کاذب در مردادماه ۱۳۹۸ به کمین بهاییت برای جذب کودکان مهاجر افغانستانی به سمت فرقه، ردپای بهائیت در اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، دستگیری عنصر فعال فرقه صهیونیستی بهائیت در البرز، بی خدایی در آثار کوئیلو و همدستی بهائیت با بنیاد برانداز جرج سوروس پرداخته است.
نگرشی بر اندیشه‌های کریشنا مورتی
تحلیل «فرهنگ سدید» از برخی آیین‌های کاذب هندی
امروزه آیین‌هایی با عنوان جنبش‌های نوپدید معنوی کاذب به صحنه آمده اند که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی سعی در ارائه جریانی متعالی و رازآمیز دارند.
جولان کتاب های انحرافی در بازار/ تعلیق حساب کاربری خبرگزاری‌های ایران به بهانه آزار بهائیان/ حمایت مدون و بلندمدت آمریکا از فرقه ضاله بهائیت
بسته خبری «فرهنگ سدید» در زمینه فرق و عرفان های کاذب در تیر ۹۸
بسته خبری فرق و عرفان های کاذب در تیرماه ۱۳۹۸ به جولان کتاب های انحرافی در بازار، تبلیغات خاموش بهائیت، تعلیق حساب کاربری خبرگزاری‌های ایران به بهانه آزار بهائیان، حمایت مدون و بلندمدت آمریکا از فرقه ضاله بهائیت و آسیب شناسی جریان های نوپدید پرداخته است.
معنویت انحرافی سای بابا
امروزه آیین‌هایی با عنوان جنبش‌های نوپدید معنوی به صحنه آمده اند که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی سعی در ارائه جریانی متعالی و رازآمیز دارند. اندیشه‌های سای بابا یکی از این جریان‌های نوپدید معنوی است.
موضع‌گیری‌های سؤال‌برانگیز و شائبه دار یک عضو شورای شهر نسبت به بهائیت
«فرهنگ سدید» به بهانه بازداشت مهدی حاجتی گزارش می‌دهد
شهریورماه سال گذشته دو فرد بهایی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به اتهام مسائل امنیتی در شیراز بازداشت شدند. در همین زمینه «مهدی حاجتی» عضو شورای شهر شیراز، در حساب توییتری خود با دفاع از آن‌ها نوشته بود: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد شوند، اما به نتیجه نرسیده‌ام.»
معنویت انحرافی پائولو کوئیلو/ از ارتباط با صهیونیست‌ها تا فتنه ۸۸
پائولو کوئیلو کیست؟
امروزه آیین‌هایی با عنوان جنبش‌های نوپدید دینی به صحنه آمده اند که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی سعی در ارائه جریانی متعالی و رازآمیز دارند. اندیشه‌های کوئیلو یکی از این جریان‌های نوپدید معنوی است.
بهائیت و تروریسم
ترور در لغت، به معنای هراس و هراس افکنی است؛ و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیر قانونی برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می‌‌گویند و نیز کردار گروه‌های مبارزی که برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می‌‌زنند، ترور نامیده می‌شود.