پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

از ردپای بهائیت در اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام تا فعالیت در جهت انحراف کودکان مهاجر افغانستانی
بسته خبری «فرهنگ سدید» درزمینه فرق و عرفان‌های کاذب در مرداد ۹۸

از ردپای بهائیت در اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام تا فعالیت در جهت انحراف کودکان مهاجر افغانستانی

بسته خبری فرق و عرفان های کاذب در مردادماه ۱۳۹۸ به کمین بهاییت برای جذب کودکان مهاجر افغانستانی به سمت فرقه، ردپای بهائیت در اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، دستگیری عنصر فعال فرقه صهیونیستی بهائیت در البرز، بی خدایی در آثار کوئیلو و همدستی بهائیت با بنیاد برانداز جرج سوروس پرداخته است.
نگرشی بر اندیشه‌های کریشنا مورتی
تحلیل «فرهنگ سدید» از برخی آیین‌های کاذب هندی

نگرشی بر اندیشه‌های کریشنا مورتی

امروزه آیین‌هایی با عنوان جنبش‌های نوپدید معنوی کاذب به صحنه آمده اند که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی سعی در ارائه جریانی متعالی و رازآمیز دارند.
جولان کتاب های انحرافی در بازار/ تعلیق حساب کاربری خبرگزاری‌های ایران به بهانه آزار بهائیان/ حمایت مدون و بلندمدت آمریکا از فرقه ضاله بهائیت
بسته خبری «فرهنگ سدید» در زمینه فرق و عرفان های کاذب در تیر ۹۸

جولان کتاب های انحرافی در بازار/ تعلیق حساب کاربری خبرگزاری‌های ایران به بهانه آزار بهائیان/ حمایت مدون و بلندمدت آمریکا از فرقه ضاله بهائیت

بسته خبری فرق و عرفان های کاذب در تیرماه ۱۳۹۸ به جولان کتاب های انحرافی در بازار، تبلیغات خاموش بهائیت، تعلیق حساب کاربری خبرگزاری‌های ایران به بهانه آزار بهائیان، حمایت مدون و بلندمدت آمریکا از فرقه ضاله بهائیت و آسیب شناسی جریان های نوپدید پرداخته است.
معنویت انحرافی سای بابا

معنویت انحرافی سای بابا

امروزه آیین‌هایی با عنوان جنبش‌های نوپدید معنوی به صحنه آمده اند که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی سعی در ارائه جریانی متعالی و رازآمیز دارند. اندیشه‌های سای بابا یکی از این جریان‌های نوپدید معنوی است.
موضع‌گیری‌های سؤال‌برانگیز و شائبه دار یک عضو شورای شهر نسبت به بهائیت
«فرهنگ سدید» به بهانه بازداشت مهدی حاجتی گزارش می‌دهد

موضع‌گیری‌های سؤال‌برانگیز و شائبه دار یک عضو شورای شهر نسبت به بهائیت

شهریورماه سال گذشته دو فرد بهایی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به اتهام مسائل امنیتی در شیراز بازداشت شدند. در همین زمینه «مهدی حاجتی» عضو شورای شهر شیراز، در حساب توییتری خود با دفاع از آن‌ها نوشته بود: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد شوند، اما به نتیجه نرسیده‌ام.»
معنویت انحرافی پائولو کوئیلو/ از ارتباط با صهیونیست‌ها تا فتنه ۸۸
پائولو کوئیلو کیست؟

معنویت انحرافی پائولو کوئیلو/ از ارتباط با صهیونیست‌ها تا فتنه ۸۸

امروزه آیین‌هایی با عنوان جنبش‌های نوپدید دینی به صحنه آمده اند که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی سعی در ارائه جریانی متعالی و رازآمیز دارند. اندیشه‌های کوئیلو یکی از این جریان‌های نوپدید معنوی است.
بهائیت و تروریسم

بهائیت و تروریسم

ترور در لغت، به معنای هراس و هراس افکنی است؛ و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیر قانونی برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می‌‌گویند و نیز کردار گروه‌های مبارزی که برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می‌‌زنند، ترور نامیده می‌شود.
جهان سلطه با ایجاد فرق و عرفان‌های کاذب، جهان سوم را تحت سیطره خود درمی‌آورد
کارشناس مسائل فرق:

جهان سلطه با ایجاد فرق و عرفان‌های کاذب، جهان سوم را تحت سیطره خود درمی‌آورد

کارشناس مسائل فرق گفت: جهان سلطه با ایجاد فرق و عرفان‌های کاذب، جهان سوم را تحت سیطره خودش قرار می‌دهد و با عناوینی چون فرق، کشورها را دچار چالش می‌کنند؛ فرق و عرفان‌های کاذبی که می‌توانند حکومت را تحت تاثیر خود قرار دهند.
۱