پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

احترام به اقوام و گویش‌ها در مناسک و مراسمات
سیاوش ایمانی

احترام به اقوام و گویش‌ها در مناسک و مراسمات

به نظر می‌رسد مطالبه حس احترام و صمیمیت نسبت به یکدیگر مهمترین نیاز نانوشته اقوام است که اگر به معنای واقعی کلمه رعایت شود، خیلی از مطالبات رنگ می‌بازد، لذا مفهوم قوم مفهومی کاذب و برساخته و ناشی از برآورده نشدن حس احترام و کرامت اقوام از سوی دولت‌ها یا اقوام دیگر است.
جایگاه هویت ملی در برنامه ششم توسعه اقتصادي و فرهنگي کشور
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد

جایگاه هویت ملی در برنامه ششم توسعه اقتصادي و فرهنگي کشور

یکی از مهمترین مولفه‌های سیاست گذاری فرهنگی کشور مولفه هویت ملی است که این مولفه از مجموعه عناصر و عواملی شکل گرفته است که در طول قرن‌های گذشته یعنی پیش و پس از اسلام به مهم‌ترین نشانه‌های شناخت ایران و ایرانی از خود، متمایز کردن خود از دیگران و در نتیجه شناساندن ایران و ایرانی به جهان خارج تبدیل شده است.
جامعه شناسی شناختی اقوام ایرانی
سیاوش ایمانی

جامعه شناسی شناختی اقوام ایرانی

هدف ما در این نوشتار ایده پردازی و جرقه زدن بر ذهن‌های فارغ و قلب‌های سلیم و مومن است به امید آن که سینه‌های گشاده و مفرح بتوانند با استفاده از منابع شناختی اصیل نهفته در قران و روایات معصومین در بستر و جغرافیای بومی با استفاده از تجارب و معارف جغرافیای فرهنگی و تاریخی ایران نگاهی مستقل از مستشرقین و مستعمرین به جامعه و اقوام ایرانی بیندازند.
سیاوش ایمانی

مردم‌شناسی کار در مناطق قوم‌نشین

کار در دیرین گونه‌های تمدن غرب، چون یونان باستان و روم مخصوص بردگان دارای قدرت بازو و کسر شان اعیان و اشراف صاحبان فلسفیدن است که امروز در تمدن مدرن هم به شکل پیچیده‌ای برای چشم‌های بصیر در جریان است.
از مردم شناسی تا مردم یاری اقوام مختلف
سیاوش ایمانی

از مردم شناسی تا مردم یاری اقوام مختلف

چندان که تحقیقات زبان شناسی نشان می دهد که هر چقدر به گذشته بر می گردیم بشریت دارای ریشه ها و مشترکات زبانی و قومی بیشتری است،مثلا "براساس مطالعات زبان شناسی، 95 درصد جامعه ایران دارای قومیت واحدی است.
نگاهی به روح حاکم و نگاه نظام جمهوری اسلامی به اقوام مختلف
سیاوش ایمانی

نگاهی به روح حاکم و نگاه نظام جمهوری اسلامی به اقوام مختلف

ایجاد، ثبات و ضرورت تمدن نوین اسلامی در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم نهضت انقلاب اسلامی دارای الزامات و توجهات تاریخی و دینی در جغرافیای ایران و جهان است که بلندنظری تفکر ایرانی اسلامی نه تنها نسبت به مردم و اقوام خودش که پذیرشی کریمانه نسبت به سایر اقوام و مردمان خارج از مرزهای ساختگی استعماری است.
نگاهی به تاثیرات وعده‌های انتخاباتی بر رویکرد اقوام
«فرهنگ سدید» به بهانه آغاز فرآیند انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی گزارش می‌دهد

نگاهی به تاثیرات وعده‌های انتخاباتی بر رویکرد اقوام

انتخابات پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است که درنهایت بروندادی سیاسی دارد. آنچه نقش تعیین کننده در نتـایج انتخابـات دارد، رفتـار انتخابـاتی (نحوه رای دهی) شـهروندان اسـت و در این بین یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر رفتار‌های انتخابی شهروندان، مسائل قومی است که مورد استفاده نخبگان و احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی است
مقدمه‌ای اجمالی بر مزاج شناسی به عنوان مبنای مدیریت اقوام
گزارش «فرهنگ سدید» از جامعه شناسی اقوام ایرانی// بخش اول

مقدمه‌ای اجمالی بر مزاج شناسی به عنوان مبنای مدیریت اقوام

در این نوشتار به دنبال اشاره به اهمیت مزاج شناسی در جامعه شناسی بودیم و برای شناخت اقوام و حساسیت‌ها و حتی پیش بینی و اصلاح رفتار‌های همگرا و واگرا می‌توان از علم مزاج شناسی مدد گرفت، هر چند استاندارد سازی غذا‌های جسمی و روحی و روانی به مدد تکنولوژی و... شباهت‌ها و بیماری‌های زیادی را ایجاد کرده است.
۱