پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

نگاه متعالی 40 سال پیش قانونگذار به اقوام؛ عمق راهبردی کاهش شکاف قومی
یادداشت/سیاوش ایمانی

نگاه متعالی 40 سال پیش قانونگذار به اقوام؛ عمق راهبردی کاهش شکاف قومی

به نظر می رسد در گفتمان انقلاب اسلامی ضرورت دارد به لحاظ ذهنی و روانی و گفتمانی با خلوص نیت که در رفتارهای ما ظهور و بروز خواهد داشت و برداشت های صادقانه از آنها شود، به اقوام نگاه کنیم و خودمان را در این جایگاه ندانیم که ما حق اقوام را بدهیم، بلکه به حق خودمان قانع باشیم و بعضا خودمان را بدهکار دانسته و در مقابل اقوام تواضع فکری و گفتمانی داشته باشیم، مثلا به لحاظ گفتمانی و مخاطبه با اقوام، حق به دیگران ندهیم بلکه برنداریم تا دیگران بردارند و به عبارتی تا در مفاهیم، ذهنیات و ته نشست های ذهنی به عدالت و تقوا نرسیم، عمق استراتژیک شکاف قومی را پاسخ نداده­ایم.
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین