پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

«کمیته رفاه و ارتقاء سطح زندگی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

«کمیته رفاه و ارتقاء سطح زندگی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

هجدهمین برنامه جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب كبير اسلامی با عنوان «شنبه هاي انقلاب» و با موضوع دستاوردهای انقلاب در حوزه رفاه و ارتقاء سطح زندگی در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. عکس: مجتبی کمربیگی
«کمیته فناوری اطلاعات و فضای مجازی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

«کمیته فناوری اطلاعات و فضای مجازی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

هفدهمین برنامه جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب كبير اسلامی با عنوان «شنبه هاي انقلاب» و با موضوع دستاوردهای انقلاب در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی در موزه فناوری اطلاعات(پست) برگزار شد. عکس: محمد امانلو
«کمیته مطبوعات و خبرگزاری‌ها» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

«کمیته مطبوعات و خبرگزاری‌ها» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

شانزدهمین برنامه جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب كبير اسلامی با عنوان «شنبه هاي انقلاب» و با موضوع دستاوردهای انقلاب در حوزه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد. عکس: محمد امانلو
«کمیته زیرساخت‌های عمرانی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

«کمیته زیرساخت‌های عمرانی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

پانزدهمین برنامه جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب كبير اسلامی با عنوان «شنبه هاي انقلاب» و با موضوع دستاوردهای انقلاب در حوزه زیرساخت‌های عمرانی در شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برگزار شد. عکس: محمد امانلو