پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

«کمیته اقتصاد» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

«کمیته اقتصاد» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

بیست و هفتمین برنامه شنبه‌های انقلاب با موضوع دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در ساختمان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار شد.عکس: امیرحسین ادریسی
«کمیته روستاها و جهاد سازندگی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

«کمیته روستاها و جهاد سازندگی» جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی

بیست و پنجمین برنامه شنبه‌های انقلاب با موضوع دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه روستاها و جهاد سازندگی به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در روستای گل حصار (قوچ حصار) باقرشهر شهر ری برگزار شد.عکس: امیرحسین ادریسی