شانزدهمین برنامه جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب كبير اسلامی با عنوان «شنبه هاي انقلاب» و با موضوع دستاوردهای انقلاب در حوزه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد. عکس: محمد امانلو