اخیرا یادداشتی با عنوان «دو نشانۀ متعصبان» به قلم رضا بابایی و به نقل از پایگاه فرهنگی «صدانت» خواندم که در آن، تعصب را جاهلیت دانسته و نیز «باور» را متمایز از «دانش» و سپس همچون «تعصب» مورد حمله قرار داده بود؛ نمونه خطا‌های منطقی یادداشت مذکور این که باور را در برابر دانش نهاده است.
گروه راهبرد «سدید»؛ محسن سلگی: اخیرا یادداشتی با عنوان «دو نشانۀ متعصبان» به قلم رضا بابایی و به نقل از پایگاه فرهنگی «صدانت» خواندم که در آن، تعصب را جاهلیت دانسته و نیز «باور» را متمایز از «دانش» و سپس همچون «تعصب» مورد حمله قرار داده بود. برش‌هایی از این متن را اینجا می‌آورم و سپس نقد خود بر آن راتقدیم حضور خواهم کرد. متن مورد نظر این گونه شروع می‌شود: ««تعصب» که در ادبیات دینی به آن «جاهلیت» هم می‌گویند، شایع‌ترین بیماری فکری در جوامع عقب‌افتاده است.»

در ادامه و در بخشی دیگر از یادداشت خود در خصوص نشانه‌ی نخست متعصبان می‌نویسد:
«یک. غلبۀ کمّی و کیفی باور‌های متافیزیکی بر دانش‌های زمینی.
باور‌های متافیزیکی انسان متعصب، بسیار بیش از دانش‌های دنیوی او است. او بیش از آنکه بداند و بشناسد و بخواند، باورمند است و آن اندازه که اقیانوس باور‌های او سرشار است، کاسۀ دانشش پر نیست. باور‌های متافیزیکی در غیبت دانش‌های زمینی، از سنگ و چوب، بت می‌سازند و از زمین و زمان، مقدسات. اگر نیوتن یا زکریای رازی متعصب نبودند، از آن رو است که دانسته‌های علمی آنان، بسیار بیش از باور‌های فراعلمی و فرازمینی ایشان بود. نیز به همین دلیل است که دیو تعصب، معمولا قربانیان خود را از میان جوانان و مردم کم‌سواد می‌گیرد.»

در انتهای یادداشت، آقای بابایی در خصوص متعصبان و نسبت آن‌ها با قانون و خشونت می‌نویسد:
«گرفتاری از وقتی آغاز می‌شود که قانون در برابر متعصبان و خشونت‌طلبان کوتاه بیاید و دست آنان را باز یا نیمه باز بگذارد.»
«برای مهار خشونت و زیاده‌خواهی متعصبان، در کوتاه‌مدت هیچ راهی وجود ندارد، جز تقدیس و تقویت قانون و استوارسازی پایه‌های آن.»

نمونه خطا‌های منطقی یادداشت مذکور این که باور را در برابر دانش نهاده است. «پذیرش» علمی هم نوعی خاص از باور است؛ رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق دارند: هر پذیرشی باور، اما ضرورتاً هر باوری، پذیرش نیست. علاوه بر این، یادداشت مذکور تلویحاً باور را صرفا متعلق به ساحت متافیزیکی دانسته و از این حیث دچار یکسونگری و نگاهی غیرعلمی به مقوله‌ی «باور» شده است. او در ادامه و پیش از برشمردن صفات و مختصات متعصبان، مدعی "تاحدی قابل اندازه گیری بودن" تعصب می‌شود و می‌نویسد: «دو ویژگی مهم در انسان‌های متعصب وجود دارد که خوش‌بختانه تا حدی قابل اندازه‌گیری است و از این راه می‌توان میزان و مقدار تعصب را در انسان‌ها حدس زد.»

عبارت "تاحدی قابل اندازه گیری" در خصوص سنجش تعصب چه معنایی دارد؟ این ادعا، مهمل است و محملی منطقی ندارد، به خصوص اینکه نویسنده در ادامه به پاره‌ای توصیفات مبهم و کیفی بسنده می‌کند. از پاره‌ای نکات صحیح یادداشت آقای بابایی مانند تمایزنهادن میان دانش یا بینش- که رکن اعتقادی و فکری است- و گرایش- که رکن اخلاقی است- بگذریم، مهمترین ایراد محتوایی و همزمان منطقی آن، برداشت ایشان از تعصب و این همانی میان این دو مقوله - تعصب و جاهلیت- است.

در این رابطه، باید متذکر شد میان انطباق (correspondence) و سازگاری (coherence) تمایز وجود دارد. میان همبستگی (correlation) و همسانی (identity) هم تمایز وجودارد. بر این اساس، می‌توان گفت: تعصب و جاهلیت با هم همبستگی دارند یا سازگاری و حتی انطباق، اما از همسانی آن‌ها نمی‌توان سخن گفت. در این خصوص، باید اصل لایب نیتز را یادآوری کرد که تمام ویژگی‌های یک چیز اگر در یک چیز دیگر باشد، آن گاه آن دو چیز، دیگر دو چیز نیستند، بلکه یکی هستند. بر همین اساس، تمام ویژگی‌های تعصب را نمی‌توان به جاهلیت نسبت داد و بالعکس. کاری که نویسنده‌ "دو نشانه‌ی متعصبان" خواسته یا ناخواسته در القای آن پیش رفته است.

افزون بر آنچه گفته شد، ایشان می‌بایستی درباره تعصب و عصبیت از نگاه ابن خلدون هم مطالعه بفرمایند. "تعصب" مهمترین کلیدواژه‌ی تفکر ابن خلدون است. تعصب یا عصبیت از نظر ابن خلدون تنها میان اعضای یک قبیله رخ نمی‌دهد، بلکه ممکن است میان افرادی که هیچ نسبتی با هم ندارند هم شکل بگیرد. ابن خلدون، عاملی را که باعث همکاری افراد می‌شود، عصبیت می‌نامند. از این رو عصبیت، می‌تواند مبیّن منافع مشترک باشد. در هر روی، عصبیت معیار نیرومندی است. اینکه آقای بابایی گفته است تعصب در اسلام جاهلیت است- جدا از اشکال منطقی و علمی مزبور- چه مستنداتی در اسلام دارد؟ در اسلام عصبیت مذهبی برخلاف عصبیت نسبی و قومی، تایید نمی‌شود؟ (صرفاً پرسش است). تردیدی نیست که اسلام مواجه‌ای یکسان با عصبیت مذهبی و نسبی ندارد.

باید اضافه کنم حتی در نگاه ابن خلدونی به عصبیت، در عصبیت، فردیت معنا ندارد و آن چه مهم است اهمیت فرد برای اجتماع است و این تعصب یا عصبیت در نگاه ابن خلدون را متمایز از بسیاری تعصبات فردی و منفعت گرایانه‌ی ضداجتماع می‌کند. علاوه بر این، کسانی مانند شهید مطهری می‌گویند «تعصب شما در جهت نزدیک شدن به حقیقت باشد نه در جهت دور شدن از آن». از این رو، میان "تعصب حق" و "تعصب باطل" کسانی، چون ایشان و سید جمال اسدآبادی تمایز قائل بوده اند. در نهایت اینکه، تعصب مفهومی یکپارچه نیست و شدت و ضعف دارد؛ برای همین است که شهید مطهری می‌گوید: «تعصب مانند هر چیز دیگر افراط و تفریط و اعتدال دارد… تعصب به معنی تصلب و غیرت حمایت از معتقدات معقول و منطقی نه تنها بد نیست، بسیار مستحسن است». اینجا شهید مطهری از " تصلب" (استواری کردن) هم دفاع می‌کند.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد از باب این همانی نهادن میان متعصبان و خشونت طلبان، این دو را کنار هم گذارند که این غیرعلمی است. چرا که "خشونت" و "تعصب" تناظر ندارند؛ چه بسا کسی نسبت به صلح، تعصب داشته باشد. آیا خود جناب بابایی نسبت به متعصبان، تعصب و دشمنی ندارند؟ آیا نسبت به پاسداری از قانون، تعصب ندارند؟ بنابراین با کشیدن این سنگ لق‌های تناقض، دیوار نوشتار ایشان فرو می‌ریزد.
 
/انتهای پیام/
Iran, Islamic Republic of
عبدالله حاجی زاده
۱۵:۵۹ سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
این یادداشت تلویحاً و تضمناً به ما میگه میشه هم انقلابی بود هم عقلانی. هم شور جهادی و اعتقادی داشت و هم دقیق و حتی بسیار دقیق بود. نویسنده بسیار دقیق و عقلانی نوشته و مسلم هست که بابایی توان پاسخ به استدلال های قوی رو نداره
Iran, Islamic Republic of
ستاره ذ
۰۹:۲۵ يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
هیچکس بی تعصب نیست بالاخره همه به یک یا چندچیز تعصب دارن خیلی واضح هستش اینم دیگه صداقت می‌خواد گفتنش که بیشتر روشنفکرا ندارن
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: