هنگامی که «ژنرال فرانکو» دیکتاتور بیرحم اسپانیا، بر سرزمین «ایبریا» از جنوب فرانسه تا جزیره «جبل الطارق» در ساحل مدیترانه حکمرانی میکرد، پوشیدن لباس‌های سنتی را برای برخی از مناطق شمالی و مرزی با فرانسه ممنوع اعلام کرد.
به گزارش فرهنگ سدید؛ سینا واحد :  با وجود این، در همه دوران دیکتاتوری او هیچ گاه دیده نشد که مردم این مناطق، در برابر حکومت مرکزی، فرمان‌پذیر باشند و استفاده از لباس‌های سنتی را کنار بگذارند. چه بسیار روستاییان و کشاورزانی که به خاطر پوشیدن لباس‌های سنتی، مجرم شناخته شــده و در زندان‌ها به مقاومت بیشتر در برابر تعرض به هویت تاریخی خویش اندیشیدند.
حقیقت تلخ و گزنده‌ای که در این حادثه تاریخی، شایســته ژرفنگری و تفکر است، این است که در دل قاره اروپا، استفاده از پوشش‌های سنتی توسط حکومت مرکزی ممنوع اعلام میشــود و مردم به جــای نگاه کردن به هزار کیلومتر آن طرفتر که در پاریس مدرن چه میگذرد و فلان بازیگر فرانسوی چه میپوشد، حاضر میشوند زندان بروند و اموالشان به تاراج برود، اما از فرهنگ و سنت‌شان روی برنگردانند.
اینک بنگرید به صحنه‌ای تاریخی در دو دهه پیش از آغاز دیکتاتوری» ژنرال فرانکو»! یعنی در آغاز دهه ۳۰ میلادی، تهران دیکتاتور زده رضاخانی.
فیلم داستانی «دختر لر» که توسط انگلیسی‌ها در هندوستان ساخته شده بود، در تهران با هیاهو، افتتاح نمایشی می‌شود و «فروغی» نخست وزیر در ستایش از این فیلم می‌گوید: «ایران جدید، آیین جدید می‌خواهد... باید پیشرفت کرد و همه موانع را از بین برد»!
«موانع» در نگاه او یعنی مسجد، حجاب، سن‌تها و... بدین ترتیب پس از نمایش عمومی این فیلم «ضد هویت ملی و دینی» جنگ حکومت دیکتاتوری با ملت بزرگ ایران آغاز می‌شود و در یک کلمه: جنگ بزرگ انجمن‌های پنهان‌کار فراماســونری به فرماندهی جناب «زکاء الملک فروغی» و سرفرماندهی رضاخان؛ با همه عناصر هویت ایرانی اعلام می‌شود و قدم به قدم به» پیشرفت» دیکتاتوری و تضعیف شخصیت تاریخی ایران زمین کمک می‌کند.
نخستین تجربه پرعبرت و پردرسی که انگلیسی‌ها از اقتدار شخصیت فرهنگی ایران و ایرانیان گرفته بودند، ۱۰۰ ســال پیش از این داســتان بود که سفارت انگلیس در تهران، کتابی را از یک کشیش انگلیسی منتشر میکند که پیامش شبهه در مقام پیامبری «پیامبر آخرین» است و در فاصله‌ای بسیار کوتاه، بیش از ۴۰ اثر در نقد محکم این رساله دشمنانه، در فضای فرهنگی تهران پخش میشود و دیگر اجازه نفس کشیدن به این اثر سخیف و زشت را نمیدهد.
حضــرت «آیت‌الله احمــد نراقی» صاحب اثر قیمتی «طاقدیــس» یکی از این نقدنویسان و حمله‌کنندگان به این اثر دشمنانه و فرهنگ‌ستیزانه است!
 
منبع : قدس آنلاین
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: