یکی از دغدغه ها و نارضایتی های اصلی مردم که این روزها در محافل فکری و در تجمعات خیابانی خود را نشان می دهد اختلاف زندگی بین مسئولان و مردم، اشرافی گری و فاصله گرفتن از طبقات جامعه است به طوری که هر روز بر دامنه این نارضایتی های حاصل از اشرافی گری برخی مسئولان و کارگزاران نظام افزوده می شود. براین اساس در این نوشتار به دنبال ارائه شاخص هایی هستیم که راه را بر مدیرانی که دل در گرو نظام و ارزش های اسلامی و سبک زندگی پاک و خداپسندانه و انسان دوستانه دارند نشان داده و حجت را بر مدیرانی که خدای ناکرده در پی اشرافی گری و ثروت اندوزی و ... هستند آشکار نماید. انشالله

به گزارش فرهنگ سدید، دکتر حسین امانلو/ مبنای سبک زندگی کارگزاران در مکاتب انسان محور، روش و خواسته و علائق او است. نوعی شیءوارگی بر منطق زندگی در حاکم است. انسان(اومانیسم) محور زندگی بوده و برای خودش دین و آیین تولید می کند. در این lifestyleدنیای غرب به نام "حیات خبیثه" ترقی و توسعه محور است. خدا است. انسان از شیء وارگی خارج و هدف و یکپارچگی بر زندگی حاکم می ، مبنای سبک زندگی کارگزاران در نظام توحیدی شود. در این "حیات طیبه" انسانها برای رسیدن به زندگی جاویدان باید به رشد و تعالی برسند . در گفتمان موجود با مصادیق مد، اوقات فراغت، مصرف، اقتصاد، رقابت، تکثر و تنوع، خودنمایی و رفتارهای life styleمفهوم چارچوب ، متظاهرانه نمایان می شود. این نوشتار با رد نظریات جامعه شناسی و فرهنگی، با تکیه بر نظریه روانشناسی آدلر و نقد آن نظری مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام را استخراج کرد . شاخص های مطلوب سبک زندگی کارگزاران از محتوای نهج البلاغه و سیره حضرت علی(ع) به عنوان الگوی نظری و عملی استخراج و دسته بندی شد. گسترش ارزش های اسلامی در جامعه برای تمدن سازی اسلامی با اصلاح سبک زندگی کارگزاران امکان می یابد. تمام کسانی که در این نظام مسئولیت دارند و دل در گرو اسلام و پیشرفت جامعه اسلامی ایران و تمدن سازی دارند باید به سیره و گفتار حضرت علی(ع) در زمامداری جمهوری اسلامی ایران عمل نمایند تا زمینه برای ظهور حکومت عدل الهی فراهم گردد .این رویکرد موجب زمینه سازی برای سبک زندگی منتظرانه کارگزاران نظام می شود تا خود را با شرایط حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) وفق داده و سبک زندگی خود را به ویژگی های گفته شده نزدیک نمایند.

 

 

فایل PDF : شاخص های سبک زندگی کارگزاران

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: