چگونه یک کانون تبلیغاتی داشته باشیم؟
در گزارش پیش رو تلاش شده است تا نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی آموزش داده شود.
به گزارش فرهنگ سدید؛ در گزارش پیش رو تلاش شده است تا نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی آموزش داده شود.
 
 
ملزومات
برای بهرهبرداری از سامانه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
 • پیش از شروع مراحل ثبت اطلاعات در سامانه، کتابچه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور را بصورت کامل مطالعه نمایید.
 • مدت زمان تکمیل اطلاعاتسامانه تا مرحله ثبت تقاضا توسط کاربران حداکثر دو ماه میباشد و در صورتیکه کاربر بیش از دوماه نسبت به تکمیل اطلاعاتو یا رفع نقص اعالم شده از طریق سامانه اقدام ننماید، اطلاعاتوی از سامانه حذف و میبایست مجددا فرآیند ثبت نام را طی نماید.
 • برای استفاده آسانتر راهنمای سامانه را بصورت کامل مطالعه نمایید.
 • بهتر است از مرورگر‌های بروز (نسخه‌های جدید مرورگر) برای ثبت نام استفاده نمایید.
 • در کلیه مراحل از کلید برگشت (back) مرورگر استفاده ننمایید.
 • پیش از انتخاب کلید "ثبت" در فرم‌ها یکبار اطلاعات خود را بررسی نمایید.
 • فایل‌های مورد نیاز (شامل: تصویر عکس پرسنلی، تصویر روی کارت ملی، تصویر صفحه اول، دوم (مشخصات همسر) و سوم (توضیحات) شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر مستندات شغلی، تبلیغاتی و دوره‌های آموزشی) را پیش از ثبت نام آماده سازی و حجم آنرا به کمتر از یک مگابایت برسانید.
 • در این راهنما "سامانه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی" به اختصار "سامانه" گفته خواهد شد.

مراحل صدور پروانه

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

عضویت و ورود به سامانه
برای ورود، از منوی اصلی سایت www.e-tablighat.ir گزینه ورود به سامانه را انتخاب می‌نماییم.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

در صفحه ورود به سامانه، ابتدا کادر‌های ایمیل (نام کاربری) و گذرواژه را میبینید و در قسمت ذیل آن گزینه‌های ثبت نام را مشاهده مینمایید، براساس نوع کاربری خود نسبت به انتخاب گزینهی ثبت نام، اقدام نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

در صفحه ثبت نام کاربر جدید، اطلاعاتکاربری خود را در کادر‌ها بصورت کامل و صحیح وارد نمایید. توجه داشته باشید که برای عضویت در سایت به یک ایمیل معتبر نیاز خواهید داشت تا پس از تکمیل اطلاعاتو انتخاب کلید ثبت، برای فعال سازی کاربر، ایمیل تایید کاربری خود را دریافت و روی لینک "تایید ایمیل" کلیک نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

کد ملی به عنوان مهمترین عامل شناسایی شما در سامانه میباشد لذا در صورتیکه به هر دلیل کد ملی خود را بصورت اشتباه وارد نمودید با شماره پشتیبانی فنی سامانه) ذکر شده در تماس باما (برای حذف کاربری و افزودن کد ملی صحیح تماس حاصل نمایید. توجه داشته باشید کد ملی ثبت شده در این مرحله قابل تغییر در مراحل بعدی نخواهد بود.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

توجه داشته باشید امکان دارد ایمیل ارسالی از طرف سامانه در پوشه SPAM ایمیل شما قرار گرفته باشد. در این صورت حتما نسبت انتخاب گزینه spam not اقدام نمایید تا در دریافت ایمیل‌های بعدی از سامانه با این مشکل مواجه نشوید.

با کلیک روی لینک "تایید ایمیل"، کاربری شما فعال شده و شما میتوانید وارد سامانه شوید.


حال با استفاده از ایمیل (نام کاربری) و گذرواژه خود وارد سامانه شوید.

پس از ورود به پنل کاربری مجموع‌های از منو‌ها و زیر منو‌های مرتبط به شما نمایش داده میشود. این منو‌ها باتوجه به دسترسی شما به عنوان صاحب امتیاز. مدیرمسئولی و یا حقوقی بصورت متفاوتی نمایش داده می شود.


اطلاعاتاولیه

 • سمت
  شما ابتدا باید سمت خود را از منو اطلاعاتاولیه زیر منوی سمت برای ادامه مراحل انتخاب نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

نکته: مطابق قوانین صاحب امتیاز علاوهبر اینکه میتواند مدیرمسئول یک کانون) کانون خودش یا دیگری (باشد میتواند صاحب امتیاز چند کانون آگهی مختلف نیز باشد، ولی یک مدیرمسئول تنها می‌تواند در یک کانون سمت مدیرمسئولی را برعهده داشته باشد و تا زمانیکه به عنوان مدیرمسئول یک کانون مشغول به فعالیت است امکان معرفی شدن توسط کانون دیگری را نخواهد داشت. برای اطلاعاتبیشتر میتوانید به کتابچه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور مراجعه نمایید.
توجه داشته باشید که اگر بصورت همزمان مسئولیت صاحب امتیازی و مدیرمسئولی را برعهده دارید در این مرحله گزینه صاحب امتیاز را انتخاب نمایید.
بعد از مشخص شدن سمت شما در سامانه، منوی فرم‌های اطالعاتی که میبایست براساس سمت خود تکمیل نمایید فعال خواهد شد. در قسمت اطلاعاتاولیه که به تمامی کاربران تعلق دارد فرم‌ها را با دقت و بصورت کامل تکمیل نمایید. توجه داشته باشید هربخش از فرم کلید ثبت اطلاعاتجداگان‌های در صفحه داشته و قسمت دوم برخی از فرم‌ها پس از ثبت اطلاعاتقسمت اول نمایش داده می‌شود.

 

 • مشخصات فردی
  ابتدا مشخصات فردی را مطابق فرم زیر وارد سامانه نمایید و روی ثبت کلیک کنید. توجه داشته باشید کد ملی‌ای که در مرحله دریافت نام کاربری ثبت نمودهاید در این مرحله فقط به شما نمایش داده شده و امکان تغییر آنرا نخواهید داشت.
  نکته مهم: متقاضیان حقوقی در این بخش میبایست اطلاعاتمربوط به مدیرعامل خود را مطابق آخرین روزنامه رسمی ثبت نمایند. توجه داشته باشید این گروه از متقاضیان می‌بایست بعد از مرحله صدور موافقت اصولی، نسبت به اصالح اساسنامه شرکت خود) بند موضوع فعالیت (با معرفی نامه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خود اقدام نموده و اساسنامه اصالحی را در قسمت مدارک شرکت بارگذاری نمایند. بدیهی است صدور پروانه فعالیت پس از انجام اصالحات الزم و ارائه آگهی روزنامه رسمی انجام خواهد شد.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

پس از ثبت اطلاعاتفردی، کلید‌های بارگذاری تصویر مدارک شامل تصویر عکس پرسنلی، تصویر روی کارت ملی، تصویر صفحه اول، دوم (مشخصات همسر) و سوم (توضیحات) شناسنامه و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان در همین صفحه فعال میگردد که میبایست تصاویر را یکی یکی ثبت نمایید.
توجه داشته باشید تصویر عکس پرسنلی شما برای درج در مجوز کانون و کارت مدیرمسئولی استفاده خواهد شد لذا بارگذاری تصویر عکس پرسنلی با کیفیت و فرمت مناسب (jpg، png یا gif) باعث صدور شکیل مجوز کانون شما خواهد بود.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

 • اطلاعاتتماس
  در این بخش اطلاعاتتماس شما دریافت میگردد. لطفا در ورود اطلاعاتخود دقت الزم را بعمل آورید، زیرا ارتباطات کارشناسان و سامانه باشما از طریق شماره تلفن و آدرس‌های ذکر شده در این فرم میباشد.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

 • اطلاعاتشغلی
  در این فرم شما میتوانید نسبت به ثبت مجوز‌های قبلی، سوابق شغلی و سوابق تبلیغاتی خود اقدام نمایید. با ثبت هرکدام از سوابق شغلی یا تبلیغاتی ردیف جدیدی برای ثبت سابقهی دیگر برای شما فعال می‌شود.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

 • اطلاعاتتحصیلی
  در این بخش ضمن ثبت آخرین مدرک تحصیلی، دوره‌های آموزشی مرتبط با فعالیت‌های تبلیغاتی خود را ثبت مینمایید. همانند فرم قبلی با ثبت هر دوره آموزشی یک ردیف برای ثبت دور‌های دیگر فعال میگردد.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

 • اطلاعاتمعرف
  ثبت مشخصات سه نفر از افرادی که شما را میشناسند شامل نام و نام خانوادگی، شغل، نسبت، نشانی، تلفن، تلفن همراه و مدت آشنایی در این فعال میباشد که میبایست بصورت کامل و صحیح اطلاعاتایشان در فرم ثبت گردد.
  نکته: حداکثر یک نفر از افراد معرفی شده میتواند از بستگان باشد و دو نفر دیگر میبایست از دوستان، آشنایان، همکاران و ... باشند.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

 • صاحب امتیاز حقوقی
  موسسات فرهنگی چند منظوره به عنوان شخصیت حقوقی در سامانه ثبت نام نموده و در مرحله بعد علاوه بر اطلاعاتفردی (که میبایست اطلاعاتمربوط به مدیرعامل در آن ثبت شود) منوی اطلاعاتاشخاص حقوقی نیز به شما نمایش داده می‌شود؛ که پس از ثبت اطلاعاتفرم، کلید‌های بارگذاری و ثبت مستندات شامل تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات (در صورت وجود) و معرفی نامه نماینده فعال میشود؛ که یکی یکی می‌بایست در سامانه ثبت گردد.
  همانطور که در مراحل قبل ذکر شد، سایر اشخاص میبایست ابتدا بصورت حقیقی درخواست خود را ثبت نمایند و پس از دریافت تاییدیه اقدام مقتضی در خصوص ثبت شرکت را با موضوع فعالیت تبلیغاتی بنمایند.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی


کلید‌های بارگذاری مستندات که پس از ثبت قسمت اول فرم فعال میگردد.
نکته: تصویر اساسنامه بهتر است با فرمت pdf در سامانه بارگذاری شود.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

 

 • تایید نهایی
  پس از تکمیل و ثبت کلیهی فرم‌های اطلاعاتاولیه از منوی تایید نهایی، اطلاعاتثبت شده در کلیه فرم‌ها را مشاهده و گزینه تایید اطلاعاترا انتخاب و روی ثبت کلیک نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

نکته مهم: توجه داشته باشید تا زمانیکه اطلاعاتاولیهی خود را در این بخش تایید ننمایید امکان ادامه مراحل ثبت تقاضا را نداشته و این اطلاعاتدر اختیار کارشناسان برای بررسی قرار نخواهد گرفت؛ لذا برای ثبت تقاضای اولیه کانون و همچنین در صورتیکه اطلاعاتشما به دلیل نقص مدارک یا اشتباه در ثبت اطلاعاتاز طرف کارشناس به شما عودت گردد، میبایست پس از رفع اشکال مجددا به منوی تایید نهایی مراجعه و گزینه تایید اطلاعاترا انتخاب و ثبت نمایید تا پرونده به روال بررسی ارجاع گردد.


ثبت تقاضا (صاحب امتیاز)

برای ثبت تقاضای کانون جدید، صاحب امتیاز ابتدا از منوی ثبت تقاضا گزینهی "تقاضای اولیه" را انتخاب نموده و در این صفحه روی گزینهی "ثبت درخواست جدید" کلیک مینماید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

در صفحه ثبت درخواست جدید استان و شهرستان محل فعالیت کانون را انتخاب، کدملی مدیرمسئول پیشنهادی، پنج نام پیشنهادی غیر تکراری همراه با معنی نام‌ها و رسته‌های فعالیت کانون خود و در صورتیکه تاکنون نشانی برای آن طراحی نمودهاید را ثبت مینمایید.
نکته مهم: مدیرمسئول میبایست پیش از ثبت درخواست در سامانه ثبت نام نموده و اطلاعاتاولیه خود را تکمیل نماید. توجه داشته باشید اگر مدیرمسئول پیشنهادی همان صاحب امتیاز است نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه نبوده و میتواند کدملی خود را به عنوان مدیرمسئول وارد نمایند.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

نکته بسیار مهم: متقاضیان تاسیس کانون آگهی وتبلیغاتی برای فعالیت در این حوزه می‌بایست در ابتدای فعالیت نسبت به انتخاب یکی از سه رسته تعیین شده و همچنین زیر رسته آن اقدام کنند. بدیهی است انتخاب هر رسته به میزان تحصیالت و تجربیات صاحب امتیاز و مدیرمسئول کانون بستگی دارد و کمیته تبلیغات استان بر اساس موارد فوق نسبت به تقاضا‌های رسیده رسیدگی خواهند کرد ولذا توصیه می‌شود برای انتخاب هر رسته مطابق جدول زیر دقت الزم به عمل آید. هر کانون صرفا در یک رسته و حداکثر در دو زیر رسته میتواند فعالیت حرف‌های خود را انتخاب نماید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

پس از انتخاب رسته‌ها، در صورتیکه نشانی را برای خود طراحی نمودهاید در سامانه بارگذاری و در نهایت روی کلید ثبت کلیک نمایید. توجه داشته باشید که هنوز درخواست شما وارد روال اجرایی نشده است شما میبایست در صفحه ثبت تقاضا/ تایید نهایی گزینه بلی را در مقابل تایید انتخاب و روی تایید کلیک نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی


پذیرش مدیر مسئول
در این مرحله درخواست شما به مدیرمسئول پیشنهادی نمایش داده میشود و مدیر مسئول باید با ورود به سامانه، در بخش ثبت تقاضا/ پذیرش مدیرمسئول نسبت به تایید پذیرش مسئولیت اقدام نماید. در صورتیکه صاحب امتیاز حقیقی یا مدیرعامل در درخواست حقوقی به عنوان مدیرمسئول معرفی شدهاند نیز میبایست نسبت به پذیرش مدیرمسئول اقدام نماید.
نکته مهم: مدیرمسئول حداکثر یک هفته فرصت دارد تا نسبت به پذیرش سمت مدیرمسئولی اقدام نماید، در پایان این مدت در صورت عدم تعیین وضعیت پذیرش مدیرمسئول درخواست بصورت خودکار توسط سامانه مختومه اعالم شده و صاحب امتیاز میبایست ضمن هماهنگی با مدیرمسئول نسبت به ثبت مجدد تقاضای خود اقدام نماید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

آزمون (مدیرمسئول)

پس از تایید پذیرش مدیرمسئولی، گزینه آزمون در پنل مدیرمسئول فعال شده و وی میتواند بصورت الکترونیک در آزمون شرکت نماید توجه داشته باشید پیش از شرکت در آزمون، حتما نسبت به مطالعه منابع آن (در صفحه اول سامانه و زیرمنوی آزمون انتشار یافته است.) اقدام نمایید. کسب نمرهی پایین در آزمون، در تایید مجوز کانون و رتبهی آن تاثیر مستقیم خواهد داشت. در صورت کسب نمره پایین، تا پیش از برگزاری کمیته تبلیغات استان هر پانزده روز یکبار میتوانید مجددا در آزمون شرکت نمایید. توجه داشته باشید که نمرهی آخرین آزمون شما مالک سنجش خواهد بود.
نکته: با کلیک روی کلید شروع آزمون، شما حداکثر ۱۵ دقیقه فرصت دارید نسبت به پاسخگویی سواالت اقدام و روی کلید ثبت کلیک نمایید، در صورت عدم انتخاب گزینه ثبت نمره شما در آزمون صفر ثبت شده و تا ۱۵ روز امکان شرکت در آزمون مجدد را نخواهید داشت.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

در این مرحله اطلاعاتشما برای طی مراحل قانون در اختیار کارشناسان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قرارگرفته و نتیجه اقدامات از طریق سامانه به شما اطالع داده خواهد شد.
توجه داشته باشید که پس از پذیرش مدیرمسئول از طریق سامانه پیامکی) sms) برای صاحب امتیاز ارسال میشود که دریافت این پیام به منزله شروع فرآیند کارشناسی و روال اداری درخواست میباشد.
اصالح اطلاعاتاولیه در صورت وجود نقص در اطلاعاتاولیه ثبت شده توسط شما در سامانه، پرونده برای رفع نقص مجدد به شما ارجاع شده و موارد نقص براساس پیام کارشناس شهرستان مربوطه به اطالع شما در سامانه خواهد رسید. شما پس از دریافت پیام برای رفع نقص یک هفته فرصت خواهید داشت تا اطلاعاتاولیه خود را اصالح و مجددا گزینه تایید نهایی را انتخاب نمایید تا پرونده شما به روال بازگردد.
نکته مهم: در صورت عدم تعیین وضعیت در مدت یک هفته، در خواست شما بصورت خودکار توسط سامانه مختومه شده و میبایست پس از اصالح اطلاعاتاولیه مجددا نسبت به ثبت تقاضای اولیهی خود اقدام نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

رد درخواست یا مختومه شدن
امکان رد درخواست مطابق قوانین و یا مختومه شدن پرونده درخواست شما به دلیل عدم اقدام در زمان مشخص شده وجود دارد که علت آن بصورت مشخص ذیل درخواست شما به شما نمایش داده خواهد شد.. لذا در صورت رد یا مختومه شدن درخواست، ضمن توجه به علت، میتوانید نسبت به ثبت درخواست جدید اقدام نمایید.


صدور موافقت اصولی
پس از طی مراحل ثبت درخواست، روال اداری درخواست شما طی شده و تقاضای تاسیس کانون آگهی و تبلیغات شما در کمیته تبلیغات استان، مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق قانون با تایید کمیته تبلیغات استان برگهی موافقت اصولی با امضای مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برای شما صادر شده و شما شش ماه فرصت خواهید داشت تا روال راهاندازی کانون و ثبت اطلاعاتتاسیس کانون در سامانه را طی نمایید.
نکته مهم: برای دریافت موافقت اصولی، میبایست اصل کلیهی مدارک بارگذاری شده در سامانه را همراه داشته باشید تا کارشناس تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، نسبت به بررسی و تطبیق تصاویر بارگذاری شده با اصل مدارک اقدام نماید. توجه داشته باشید در صورت وجود هرگونه عدم تطابق مدارک ارائه شده با تصاویر بارگذاری شده در سامانه، پرونده شما به حالت تعلیق درآمده و موارد بصورت حقوقی پیگیری خواهد شد.


تاسیس کانون
پس از صدور و دریافت موافقت اصولی، امکان ثبت اطلاعاتمکان و امکانات کانون برای صدور مجوز فعالیت تا شش ماه برای شما در سامانه فعال میگردد؛ لذا پس از دریافت موافقت اصولی و انتخاب مکان کانون و البته دریافت تاییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا میتوانید نسبت به ثبت اطلاعاتو درخواست بازدید کارشناسان تبلیغات ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نمایید.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

فرم تاسیس کانون بصورت چند مرحل‌های میباشد، در اولین مرحله اطلاعاتنشانی و تماس دفتر کار دریافت می‌گردد.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

پس از ثبت اطلاعاتمکان، برای سهولت کار شما نمونه فرم اطالعاتی اداره اماکن برای درخواست بازدید و بررسی مکان در سامانه ایجاد شده و شما میتوانید با مراجعه به اداره مربوطه (در برخی از شهرستان‌ها به پلیس + ۱۰) درخواست بازدید و صدور تاییدیه محل مورد نظر توسط اداره اماکن را بنمایید.

پس از دریافت تاییدیه با بارگذاری تصویر نامه پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در سامانه و ثبت اطلاعاتپرسنل و تجهیزات تعبیه شده در دفتر فرم تقاضای کانون را تکمیل و ثبت نمایید. توجه داشته باشید تا زمانیکه روی کلی ثبت نهایی کلیک ننمایید، پرونده شما جهت بررسی به کارشناس مربوطه ارجاع نخواهد شد.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

در این مرحله کارشناس مربوطه ضمن مراجعه به نشانی دفتر، اطلاعاتثبت شدهی شما را بررسی و در صورت تایید اطلاعاتپروندهی شما جهت صدور پروانه به اداره کل استان ارجاع میگردد.

نحوه ثبت و دریافت مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

 

/انتهای پیام/

Iran, Islamic Republic of
بدون نام
۱۳:۳۳ شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
به یه مشت بچه مفت خور محصل درسی و کتابی که هیچی از هنر سردرنمیارن مجوز میدن اونوقت به آدم هایی که یه عمر سابقه هنری درخشان دارن میگن برو عمرت رو صرف درس خوندن کن بعد که هیچی بلد نبودی بیا بهت مجوز بدیم.
Iran, Islamic Republic of
فرهاد
۱۷:۰۰ چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
سلام من ثبت نام کردم ولی وقتی میرم ثبت تقاضا بزنم این ارور رو میده
در حال حاضر درخواستی برای مدیر مسئولی شما ثبت نشده است. لطفا پس از هماهنگی با صاحب امتیاز مجدد مراجعه فرمایید.هم صاحب امتیاز هم مدیر مسئول خودم هستم
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

بررسی نقاط ضعف انتشارات سروش

کتاب؛ رسانه اهل خرد

دهه به دهه با تحول تیپ‌های اجتماعی سینمای ایران

فرمانده‌ای که تا زمان شهادت گمنام بود

علت افول شعر دفاع مقدس در سال‌های اخیر چیست؟

فرهنگ اسلامی؛ تنها اهرم برای ایجاد تحرک در جامعه

نمایش‌های روی صحنه در مجموعه

کودک درون و عاطفه در شعر

هیأت اصلی‌ترین قدرت نرم بلامنازع نظام ایران

چه کسانی رضا خان را شاه کردند؟

کتاب رسانه انسان ساز

نامزد‌های بخش نمایشنامه جایزه هنری «سردار دل‌ها»

هنرمندان در همه‌جای دنیا مالیات می‌دهند

کارگردا‌ن‌های مطرح سینما و تلویزیون این روز‌ها فعال‌تر شده اند

تهیه‌کننده «تک‌تیرانداز» از جوایز جشنواره فجر امسال می‌گوید

چرچیل و همدستانش کودتا را در ایران کارسازی کردند

مرزبانی یعنی هر لحظه آماده شهادت بودن

فعلاً کار نمی‌کنم تا دوباره کرونا نگیرم

باز هم نقش مامور امنیتی بازی می‌کنم

ماجرای جابه جایی «تفتی» با «دیرباز»

«لذت سادگی» می‌تواند الهام‌بخش ایده‌های جدید باشد

مردم باید فیلم خوب را در سینما با خیال راحت تماشا کنند

معضل سینمای ایران فیلمنامه‌های بدون قهرمان است

از کتابخانه شتری تا کتابخوانی داخل بشقاب پرنده

آینده نگری یک کار صرفا پژوهشی نیست

معیارهایی برای تشخیص موسیقی حرام از حلال

پرواز ۲ کبوتر باهم در کربلای ۵

چرا رضا خان را از سوی دولت انگلستان برکشیدند

فروکش تب کتاب‌های کمک‌درسی

نقش مهم ایران در پیدایش نهضت جنگل