همان گونه که در تهیه هر سند باید اصولی را رعایت کنیم توجه به ارزش‌ها نیز از شروط اصلی تدوین سند فرهنگی به شمار می‌آید. حال توجه داشته باشید که هر سندی که طراحی و تهیه می‌شود شایسته است طراحان آن سند یک سری از اصول را رعایت کند و در حقیقت این اصول چارچوب اصلی سند را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان ستون‌های اصلی آن سند عمل می‌کنند که باعث اعتبار و پایایی آن می‌شود.
کروه اجتماعی فرهنگ سدید؛ محمدحسن فاطمی‌راد: همان گونه که در تهیه هر سند باید اصولی را رعایت کنیم توجه به ارزش‌ها نیز از شروط اصلی تدوین سند فرهنگی به شمار می‌آید. شایسته است تهیه کنندگان و طراحان اسناد فرهنگی به ارزش‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر اعتبار دهی به سند خود بنگرند و ارزش‌های سند خود را به صورت شفاف ذکر کنند تا به‌وسیله توجه ویژه به این اصل مهم بر غنای سند خود بیفزایند؛ بنابراین در تولید سند مهندسی فرهنگی تفریحات سالم همانند سایر اسناد فرهنگی باید به ارزش‌ها توجه ویژه شود در این سند فرهنگی ارزش‌ها مبتنی بر منابع و معارف اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری معتبر و ارزش‌های فرهنگی اسلامی-ایرانی تهیه و تدوین می‌شود. ارزش‌های حاکم بر سند مهندسی فرهنگی تفریحات سالم عبارتند از:

۱- تعقل:
عقل، حجت درونی و یکی از بستر‌های جریان حجت بیرونی (وحی) است که به کار گیری و استفاده از آن موجب شکوفایی تفریحات و سرگرمی‌های سالم حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود؛ که شامل عقلانیت اسلامی، حکمت سیاسی، بصیرت اجتماعی و تدبیر معیشت با محوریت تفریح و سرگرمی سالم است.

۲- ایمان:
ایمان، باور مبتنی برمعرفت و محبت نسبت به خدا، غیب، صفات، عدل الهی، فرشتگان، انبیاء، کتاب‌های آسمانی، امامان و معاد است که در قلب، زبان و عمل تجلی می‌یابد که شایسته است در تولیدات حوزه تفریح و سرگرمی موضوعات توحید، ولایت مداری، مهرورزی و عدالت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

۳- اخلاق:
ملکات پسندیده‌ای که از طریق تزکیه و خود سازی و باانگیزه الهی در رفتارانسان تجلی می‌یابد و تعالی بخش اندیشه و عمل اسلامی در جامعه دینی است که باید در حوزه تفریحات و سرگرمی‌های سالم به موضوعات تقوا، عزت، کرامت، مدارا، انفاق و ایثار توجه شود.

۴- علم:
معرفت، بصیرت و آگاهی نسبت به حقایق و واقعیات عالم هستی که از طریق وحی، عقل و تجربه به دست می‌آید که در صنعت تفریح و سرگرمی به معرفت دینی، معرفت هویتی، دانش‌های تخصصی و مهارت‌های ارتباطی و حرفه‌ای در جهت تولید و ثروت حلال، پیشرفت دانش بنیان، توانمندی اقتصادی، افزایش بهره وری و ترویج اشتغال توجه شود.

۵- عمل:
فعالیت‌های فردی و اجتماعی، مادی و معنوی تفریحات و سرگرمی‌های سالم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با انگیزه الهی تحقق و با مجاهدت مومنانه و جهادی ارتقاء می‌یابد که موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، انضباط اجتماعی، کار و تلاش و مردم سالاری دینی مد نظر قرار گیرد.
 
اصول حاکم بر سند مهندسی فرهنگی تفریحات و سرگرمی های سالم
حال توجه داشته باشید که هر سندی که طراحی و تهیه می‌شود شایسته است طراحان آن سند یک سری از اصول را رعایت کند در حقیقت این اصول چارچوب اصلی سند را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان ستون‌های اصلی آن سند عمل می‌کنند که باعث اعتبار و پایایی آن می‌شود. در کنار این اصول، اخلاقیات نیز مانند علایم راهنمایی و رانندگی که در کنار جاده‌ها نصب شده اند که مانع از واژگونی و به انحراف رفتن از مسیر اصلی می‌شوند که ما را برای رسیدن به مقصد یاری می‌کنند؛ بنابراین باید این اصول طوری طراحی کند که در کمترین زمان با حداقل استرس و اضطراب در کمال آرامش به مقصد برسیم. سند تفریحات و سرگرمی‌های سالم از این قاعده مستثنی نیست اصول پیشنهادی حاکم بر سند مهندسی فرهنگی تفریحات و سرگرمی‌های سالم که در سایه تحقق و اجرایی فرهنگ مطلوب قابلیت اجرا را دارد، به شرح زیر است:

۱- اصل دین مداری:
مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و احکام اسلام ناب محمد (ص) بر فرهنگ و فرآیند طراحی، تدوین، اجرا، ارزیابی مهندسی و مدیریت فرهنگی کشور حاکم است. این اصل بر سایر اصول این سند حاکم است.

۲-اصل فرهنگ محوری:
موءلفه‌های فرهنگ اسلامی باید بر همه شئون و مناسبات تفریح و سرگرمی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، قصضایی و امنیتی حاکم شود.

۳- اصل عدالت:
استفاده همگان از فرصت‌ها، امکانات و خدمات فرهنگی در حوزه تفریح و سرگرمی سالم و انجام فعالیت‌های فرهنگی متناسب با استعداد‌ها، نیاز‌ها و ظرفیت‌ها در همه عرصه‌ها و سطوح تفریحات و سرگرمی‌های سالم رعایت شود.

۴- اصل هدایت و راهبری:
دولت اسلامی باید ضمن پرهیز ازز تصدی گری غیر ضرور، نقش اساسی خود را در هدایت و راهبری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی عرصه تفریح و سرگرمی سالم تقویت نماید.

۵- اصل تعاون و مشارکت مردمی:
زمینه سازی و حمایت از مشارکت حداکثری مردم و نهاد‌های مردمی در فعالیت‌های فرهنگی تفریحات و سرگرمی‌های سالم باید فراهم شود.
۶- رص، تبیین، و ترسیم تحولات فرهنگی به منظور برنامه ریزی برای تحقق آینده مطلوب در حوزه تفریحات و سرگرمی‌های سالم و سازنده با الهام از جامعه مهدوی صورت پذیرد.

۷- اصل جامعیت:
مهندسی فرهنگی در حوزه تفریحات و سرگرمی‌های سالم، جامع نگر بوده و باید بر تمامی ابعاد، سطوح، لایه‌ها، رده‌ها، مراحل و ارکان فرهنگ ملی و فراملی باشد.

۸- اصل انسجام و هماهنگی:
عناصر و فرآیند مهندسی و مدیریت فرهنگی تفریحات و سرگرمی‌های باید برخوردار از نظم، جهت گیری، سازگاری و هم افزایی درونی و بیرونی باشد.

۹- اصل تعامل موثر:
ضمن تاکید بر هویت و استقلال فرهنگ اسلامی، تعامل و تبادل فرهنگی بین دستگاه‌های داخلی و خارجی تفریحات و سرگرمی‌های سالم باید تعالی بخش باشد.

۱۰- اصل تدریج:
ارزش‌های مطلوب فرهنگی در تفریحات و سرگرمی‌های سالم باید بر اساس اهداف مرحله‌ای و با توجه به اقتضائات و شرایط زمان و مکان در فرآیندی هدفمند تحقق یابد.

۱۱- اصل کار آمدی:
نظام فرهنگ تفریحات و سرگرمی‌های سالم باید توانمندی عینیت بخشیدن به اهداف مطلوب فرهنگی در حوزه تخصصی خود را داشته باشد.

۱۲- اصل خلاقیت و نوآوری:
برای شکوفایی و تعالی فرهنگی تفریحات و سرگرمی‌های سالم باید راه‌های نو و موثر ابداع و به کار گرفته شود.

۱۳- اصل تامین منابع و هدایت سرمایه‌ها:
تامین سرمایه انسانی و مادی مورد نیاز برای حوزه فرهنگی تفریحات و سرگرمی‌های سالم و گسیل هدفمند این سرمایه‌ها در سایر حوزه‌ها باید با رویکرد فرهنگی صورت پذیرد.

۱۴- اصل اعتدال و عقلانیت:
دوری از تحجر، جزم اندیشی و تعصب بی جا، شعار زدگی، سطحی گرایی و ظاهر گرایی، عوام زدگی و خرافه گرایی در طراحی و تولیدات سرگرمی و بازی، طراحی فضا‌ها و اماکن بازی و تفریح و ترویج فرهنگ شادی، نشاط و تفریح سالم با رویکرد اسلامی -ایرانی ضروری است.
Iran, Islamic Republic of
محمد
۱۷:۱۸ دوشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
مقاله خوبی ست و جای تقدیر دارد ولی نویسنده از ابعاد گوناگون سبک زندگی اسلامی و تغذیه می توانست بهره ی بیشتری ببرد مانند تاثیر میوه جات مانند گردو و عسل در رشد مبانی عقلی و نقلی . از سویی تهدیدات غذایی در تفریحات چه نقشی دارند ؟
-
سعيد كريميان
۲۳:۳۸ دوشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام
مطلب بسيار جالب و متقني بود جاي چنين مطالب ارزشمندي در فضاي رسانه اي خالي است خصوصا قلم شيوا و متين نويسنده محترم درخور تقدير است
Germany
متقی
۲۳:۵۹ دوشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
این مقاله به نکات بسیار خوبی اشاره داشت.که البته در جوامع مختلف ارزش ها متفاوت است.ویک سری ارزش ها کلی است و یک سری عرفی که بسته به فرهنگ و تمدن و دین متفاوت میشه
United Kingdom
صابر
۰۰:۰۲ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
کار قابل تفکر وتعمقی بود
Iran, Islamic Republic of
پریناز
۰۱:۰۲ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
باتوجه به اینکه این سنددیدگاهی همه جانبه وشفافی نسبت به تفریحات وسرگرمی های سالم دارد،برنامه ای جامع وهدفمند است.
توجه به اخلاقیات والگوهای اخلاقی اسلامی دراین راستا نیز میتواند بیانگر راههای کسب فضائل شود.
Iran, Islamic Republic of
بدون نام
۰۹:۰۹ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
احسنت خداقوت
Czech Republic
امیران
۱۰:۱۶ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
مقاله خوبی بود. کاش واضحتر و روشنتر در مورد تاثیر اسلا م بر تفریح سالم توضیح میداد. طوری که نسل جدید و جوان از خواندنش!لذت ببره و نصفه رها نکنه. چطور سالم و اسلامی تفریح کنه.
Czech Republic
غلامی
۱۱:۳۰ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
درکل خوب بود.
Iran, Islamic Republic of
عباس عبدالهی
۱۴:۵۷ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
خوب بود اما یک‌اصل اساسی فراموش شده است و ان شرایط مجری اجرا کننده این سند است اگر مجری صالح نباشد اگر کسی که اجرا میکند خود به ان عمل نکند بیرون داردن هزاران سند هیچ دردی از جامعه دوا نمیکند
Iran, Islamic Republic of
رهگذر
۱۶:۰۱ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
پرداختن به موضوع تفریحات سالم از واجبات مسائل فرهنگی است. طراحی نقشه راه مناسب در این موضوع می تواند منجر به پیشگیری از بسیاری از آسیب های اجتماعی شود.
خداقوت
Iran, Islamic Republic of
احمد اخوان عطار
۲۳:۲۸ سه‌شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بسیار منطقی و معقول و امید است مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد
Iran, Islamic Republic of
فاطمه انصاری
۲۱:۲۰ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بی شک اگر فرهنگی غنی نباشد در گذر زمان دستخوش فراز و نشیب های زیادی می شود و اینکه پس از هزاران سال و پس از آنهمه آمدن ها و رفتنهای حکومتها و فرمانرواهای مختلف ، فرهنگ ایرانی اسلامی ما همچنان پویا و بی نظیر مانده است نشان دهنده این است که عمق و اغنای آن تردید ناپذیر بوده است، و امروزه نقش ما انتقال سینه به سینه آن است و برای نیل به این هدف باید تمام پیشرفتهای علمی و عملی و کاربردی چه در فضاهای آکادمیک و چه در بسترهای عملیاتی و اجرایی را بر پایه و مبنای اندیشه های ایرانی اسلامی و در خدمت آن به پیش بریم نه اینکه دست در دست گذاشته تا این هدیه و موهبت چندین هزارساله بازیچه ی این رنسانس عبور از جهان سومی به جهان دومی و ان شالله جهان اولی شود.
بیشترین یادگیریها و نقش بستن ها و تثبیت ها در دوران کودکی است و کودک آفریده شده برای تفریح و سرگرمی و بهترین راه برای نهادینه کردنه فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، اصالت دست نیافتنی سرشت ایرانی اسلامی مان،در مهندسی تفریحات و سرگرمی هاست.
Iran, Islamic Republic of
فاطمه دالایی
۱۳:۱۵ شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
تدوین سند متناسب با فرهنگ جامعه در هر حیطه ای راهگشا خواهد بود. در زمینه تفریحات سالم نیز تدوین سندی که هم به حوزه های سلامت، روانشناسی و جامعه شناسی توجه داشته باشد و هم ارزش ها و اخلاقیات جامعه را مد نظر قرار دهد لازم و ضروری است. این سند می تواند در حیطه هدف گذاری و اجرای برنامه های تفریحی مناسب برای اقشار مختلف جامعه به کار آید و اثرات بسزایی بر سلامت جسم و روان افراد و خانواده ها داشته باشد. امید است با پرداختن به این حیطه و تدوین این سند در بعد نگرش و اجرای تفریحات سالم تغییرات قابل ملاحظه ای صورت بپذیرد.
United Kingdom
علیرضا آل محمد
۱۱:۱۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
پرداختن به موضوع تفریحات سالم از واجبات مسائل فرهنگی است. طراحی نقشه راه مناسب در این موضوع می تواند منجر به پیشگیری از بسیاری از آسیب های اجتماعی شود
سپاسگزاری میکنیم از استاد عزیز آقای فاطمی که توجه ویژه به موضوع کودکان و تفریحات سالم دارند.
خداقوت .. .
Iran, Islamic Republic of
فرزانه لشگری
۱۱:۱۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
باسلام
مقاله جامع و شیوایی است و ابعاد بسیار زیادی را مورد توجه قرار داده است.
باتشکر از جناب آقای دکتر فاطمی
Iran, Islamic Republic of
میثم موسی پور
۱۱:۲۲ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
یادداشت بسیار خوبی بود.

عموما اکثر سازمان ها و نهاد ها با توجه به مسئولیت اجتماعی خود سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار خود داشته و با توجه به آن برنامه ریزی می کنند حال تا چه اندازه موفق بودند، پیمایشی در مورد آن صورت نگرفته است.

تدوین سند فرهنگی که بدان اشاره شد یکی از مسایل بسیار مهم البته نادیده گرفته شده توسط قانونگذاران بود.

سند تحول فرهنگی ایجاد کرده و دربرابر تهاجمات فرهنگی، شبیخون فرهنگی، استعاره فرهنگی، ناتو فرهنگی و .... قرار خواهد گرفت و سپری در برابر آنها خواهد بود.

بارها مقام معظم رهبری بر اهمیت مسایل فرهنگی جامع تاکید فرمودند و تدوین اینگونه سندها قطعا می تواند نقشه راهی برای ثبات فرهنگی و اصلاح ساختار فرهنگی جامعه باشد.

امروزه تهدیدات فرهنگی بیش از بیش کشور را مورد هدف قرار داده است و دشمنان سعی دارند از طریق جنگ نرم رسانه ای افکار، عقاید و باورهای جوانان را از طریق هژمونی تحت تاثیر قرار دهد.

دشمن تا حدودی در این راه موفق عمل کرده و برخی جوانانان کشور را از هویت فرهنگی خود دچار شک و سردرگمی فرهنگی کرده است.

سردرگمی فرهنگی یا همان شزوفرنی فرهنگی( اسکیزوفرنی فرهنگی) تا حدی در کشور تاثیر گذار است که می تواند فرد را نسبت به مسایلی همچون جامعه، اسلام، پرچم، انقلاب، تمدن، وطن، ... حتی خانواده هم بی تعصب کند و فرد خود اتمیسم می بیند و کاری بحز درک حقیقت های فردی و نجات خود نمی بیند.

توجه به این مهم بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم بزودی شاید تصویب و اجرای این سند باشیم، انشاء الله
Germany
احقاقی
۱۳:۳۷ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
مقاله بسیار جامع و کاملی ست و جای تقدیر از نویسنده محترم دارد .
United States
مهدی حسینی
۱۸:۰۲ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام ممنونم از نویسنده مقاله بابت تحقیقی که در این حوزه داشته و با توضیحاتی که در خصوص اصول حاکم بر سند مهندسی فرهنگی تفریحات و سرگرمی های سالم برای مخاطب داشته این حوزه رو به صورت شیوا و رسا اطلاع رسانی کرده است. امیدوارم نویسنده‌های دیگری نیز در این حوزه دست به قلم بشوند.
Iran, Islamic Republic of
محمد کیخا
۲۳:۱۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام عالی بود
Iran, Islamic Republic of
دکتر گیومرث ابراهیمی
۱۳:۱۱ دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
به نام خدا
سلام
ضمن تشکر از مسئولین و کارشناسان این سایت ارزشمند، به نظر من اطلاعات و ساختار این سایت بسیار حرفه ای و مهندسی طراحی شده است. در شرایطی که ما درگیر جنگ فرهنگی و روانی با ابرقدرت های مفسد عالم هستیم چنین امکانات در دسترس و جذابی می تواند خانواده ها و بخصوص جوانان را از بسیار از آسیب های روحی و روانی حفظ کرده و با بهترین روش مبانی دینی را نیز در آنها تثبیت نماید. حقیقتا" به شما بخصوص خدمت جناب دکتر فاطمی عزیز جای تبریک دارد. پیشنهاد می کنم پنجره ی "ارتباط با ما" را در ابتدا و انتهای هر صفحه به شکلی تعبیه کنید که خواننده در زمان های مختلف دلخواه و بدون نیاز به جابجایی در صفحات بتواند براحتی با شما و به شکل های گوناگون حتی از طریق چت کردن و یا گفتگوی تلفنی تعامل کند و امکان تنظیم و اخذ وقت ملاقات های حضوری کارشناسی روانشناختی را پیدا کند. بسیاری از جوانان و خانواده ها با استفاده از این کانال خواهند توانست با توجه به شناخت عمیق و مستمری که حقیر از توانایی های منحصر بفرد جناب دکتر فاطمی عزیز دارم از توصیه های ایشان و درمان های روانشناسی شان حقیقتا" بهره برده و بر نگرانی ها فائق آمده به آرامش برسند.
با احترام فراوان و من الله التوفیق - دکتر کیومرث ابراهیمی
United States
امیرعباسی
۱۹:۴۳ دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
دکتر فاطمی عرض خسته نباشید
از خواندن مطالب شما لذت بردم،چون تا حالا با این آشنایی نداشتم ،یا حداقل کم ازاینکه منو به این مطالعه این مقاله سوق دادید سپاسگزارم....برای من مبتدی جالب بوده.امکان برگزاری کلاس برای فرهنگسراها وجود داره ؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
ر. اسماعیلی
۱۵:۵۸ سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
خیلی خوب بود
Iran, Islamic Republic of
محمدرضا نعمتی
۱۲:۳۲ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام .بسیار جامع وکامل به موضوع پرداخته شده است نکته ای که در کنار همه ی مسایل مطرح شده باید به جد به آن توجه داشت ویژگی های رشدی روحی و روانی خاص هر گروه سنی است که به عنوان گروه مرجع مد نظر قرار می گیرد. خدا قوت بسیار عالی
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

کرونا، آموزش مجازی و بایدها و نبایدهای والدین

زیر سقفِ خشونت!

اقتصاد ما اسلامی نیست!

کرونا همچنان می‌تازد

تأملی بر نقش مردم در گذر از بحران‌ها

خشونت خانگی؛ علت­ العلل آسیب‌­های خانواده است

تجرد‌گرایی، تهدیدی برای بحران کاهش جمعیت کشور

«درک متقابل» لازمه یک ارتباط طلایی

پنج میلیون نفر؛ محتاج به نانِ شب!

جریانِ‌آموزش دیگر به قبل ازکرونا برنمی‌گردد

طلاق عامل تخریب سرمایه اجتماعی است

ایده‌ای برای پیوند میان آموزش کودک و معماری

وضعیت جنگی که اصلا شبیه به امروز نبود!

سرپرستی زنان ناشناس از خانوار!

نسلی به‌دوراز واقعیت‌ها

شهدا را در بنیاد هایشان محصور نکنیم

اَبَر نهادِ کوچک!

هشداری که کمتر شنیده می‌شود

قانون باید امکان مشارکت مردم را محقق کند

سوادسیاسی، لازمه کنشگری صحیح رسانه‌ای

رسانه‌های نوین، بازوی مردمی سازی و یا ابزار کنترل؟

کرونا و تعمیق شکاف طبقاتی در جهان

خدشه به اخلاق اجتماعی

کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت‌ها یادگار جهانی کرونا

کار مردمی چه هست و چه نیست؟

حل مسئله مردمی در دوگانه نظریات توده و امام-امت

کرونا و تحول فکری در حوزه فردی

آینده جهان، متعلق به مردمان است!

رویکرد مسأله‌شناسانه به فرهنگ در پیشگیری و مدیریت بحران

روابط زوجین و آنچه باید بدانند