در اعتراض به رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با مردم این کشور ؛
جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با مردم این کشور مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند.

به گزارش فرهنگ سدید؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، در اعتراض به رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با مردم این کشور که در جریان اعتراضات به وضعیت مدیریت کشورشان و نظام سرمایه‌داری حاکم بر فرانسه، توسط جنبش موسوم به جلیقه زردها شنبه‌های هر هفته به خیابان می‌آیند، در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

این دانشجویان و طلاب که به منظور همدردی با معترضین فرانسوی با جلیقه‌های زرد رنگ در این تجمع حضور داشتند، با در درست داشتن صورتک‌هایی از "امانول ماکرون" رئیس‌جمهور فرانسه سرکوب مردم معترض این کشور را محکوم و در پایان تجمع نیز بیانیه ای صادر کردند. 

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سلامی از ملت پیروز و مقاوم ایران به مردم مبارز و حق طلب فرانسه
در چهلمین سال آزادی ملت ایران از چنگ ظالمان ، ما جوانان ایرانی به شکرانه این نعمت عظیم بر خود واجب میدانیم که تجربیات و اندوخته های مبارزاتی خود را که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد بی دریغ در اختیار آزادیخواهان عالم که در هرکجای جهان در مقابل ظلم به پاخاسته اند قرار دهیم و حمایت از مظلومان عالم راکه سرلوحه دستورات اسلام است با صدای بلند فریاد کنیم و چه ملتی شایسته تر از مردم آزادیخواه و عدالتجوی فرانسه که چهل سال پیش در اوج مبارزات مردم ایران، در نوفلوشاتو از امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی صمیمانه پذیرایی کردند۰

اینک در پنج شنبه آخر سال که بنا به فرهنگ اصیل ایرانی روز بزرگداشت جانباختگان راه خدا و مبارزان راه آزادی است جمعی از طلاب، دانشجویان با همراهی مردم شریف و انقلابی ایران برای اعلام همدلی با خانواده های قربانیان اعتراضات اخیر در کنار سفارت فرانسه حضور پیدا کرده و با درود به روان جانباختگان راه آزادی در فرانسه و روشن کردن شمع بیاد جانباختگانی که قربانی خودکامگی دولت بی رحم مکرون شدند همدلی و همراهی خود را با همه مبارزان و خانواده های قربانیان اعتراضات به حق ملت علیه دولت فاسد و منحرف فرانسه اعلام نمائیم. بدون شک دولتی که صدای اعتراضات به حق مردمش را نشنود یک دولت استکباری و محکوم به شکست است.
ما مردم ایران به دولت دیکتاتور فرانسه توصیه میکنیم قبل از اینکه به سرنوشت رژیم پهلوی دچار شود دست از اقدامات ضد مردمی خود برداشته و به خواسته های به حق مردم فرانسه تمکین کند .
در پایان اعلام میداریم از هیچ کمکی جهت مقابله با گسترش ظلم و تعدی نسبت به شهروندان فرانسه دریغ نخواهیم کرد و تا پایان مبارزات به حقشان در کنار مردم مظلوم فرانسه خواهیم بود.
درود بر مردم آزادیخواه فرانسه
مرگ بر دیکتاتوری
و من الله توفیق


Au nom de Dieu

Salutation de la nation victorieuse et résistante de l'Iran aux gens combattants et réclamant de droit de la France;
Nous, le peuple iranien, en l'année de la stabilisation de la République Islamique d'Iran, pour cette grande bénédiction, nous connaissons notre devoir de soutenir des peuples opprimés du monde et de transférer nos expériences et nos efforts qui ont conduit à la victoire de la révolution islamique. Nous annoncerons officiellement notre soutien total aux nations opprimées.
Maintenant, après quatre décennies de la révolution islamique, dans notre pays et après avoir goûté le goût de la victoire et se débarrasser de l'oppression du régime Pahlavi, en l'année de la stabilisation de notre système populaire, le dernier jeudi de l’année, et en visitant les tombes, selon la culture iranienne, pour compatir avec les familles des victimes des récentes manifestations, nous serons à côté de l'ambassade de France et annoncerons qu'un gouvernement qui n'entend pas la voix de protestation de son peuple pour la justice, selon nous, est un gouvernement mort. En soutenant la noble nation de la France, qui étaient des hôtes amicaux pour le leader de la révolution Islamique d'Iran, Imam Khomeini, nous exprimons notre sympathie aux familles des victimes des manifestations et aux combattants du gouvernement corrompu et pervers de la France.

Nous conseillons également au gouvernement français de cesser de prendre des mesures antinationales et de travailler pour le droit de sa nation avant de s'embarrasser de sort du gouvernement Pahlavi.
Pour cette raison, nous, les Iraniens, n'hésiterons pas à apporter assistance et transfert d'expérience aux citoyens français, pour contrer la propagation de l'oppression et de l'agression et jusqu'à la fin de leur lutte pour obtenir leur droit, ils seront accompagnés par le peuple perse.

En espérant l'aide de Dieu.In the name of Allah most gracious most merciful

Hello to the fighter and truth seeker people of France from the victorious and resistant nation of Iran
In the year of the establishment of the Islamic Republic of Iran in regard with this great gift (from Allah) we, the Iranian nation consider this as an obligation to protect the oppressed peoples of the world and this time against the tyranny of governments and arrogant governments against their peoples, and to transfer our experiences and reserves that led to the victory of the Islamic revolution in Iran and to declare our all - out support for the oppressed nations, officially.
Now after 4 decades of the Islamic revolution in our country and tasting the sweetness of victory and being fee from the tyranny of the dictator Pahlavi government, in the year of the establishment of our people- chosen regime, we consider it as an obligation to be present next to the French embassy for declaring sympathy with the families of the victims of the recent protests at the last Thursday of the year According to Persian noble culture and to declare that a government that does not hear the voice of just protests of its people is a dead government in our standpoint and At the same time, declaring support for the noble people of France, the kindly host of Imam Khomeini, the great leader of our Islamic revolution, we announce our sympathy with the families of the victims and the fighters of the just protests of the people against the corrupt government of France.
We also advise the French government to stop doing anti - national actions and take steps towards administering justice for its people before involving in a destiny like Pahlavi.
In this regard, we will not reject any call for help and transference of experience to counter the spread of oppression towards the citizens of France, and will be with them to the end of their just fight.

And good luck

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: