تهدیدات قومی ورزش پایه(تیم تراکتورسازی)
سیاوش ایمانی
در سال های اخیر دشمنان ج.ا.ایران جهت ايجاد تنش و آشوب اجتماعی و رواج افکار جدايی طلبانه و در نهايت ضربه زدن به ثبات ج.ا. ايران، در مناطق قومی با طرح موضوع قومیت گرایی از طريق جريان "پانگراها(پان ترکیسم و...)" تنش های فراوانی را شکل داده و به صورت مستمر در حال برنامه­ ريزی جهت رسیدن به اهداف خود هستند.
مفهوم شناسی ملت و قوم (۱)
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
تئوري هاي مربوط به پيدايش ملت ها به دو گروه عمده كهن گرايان و مدرنيست ها تقسيم مي شوند. بر پايه ديدگاه كهن گرايان ريشه ملت ها را مي توان در قبايل ديروز جستجو کرد آدريان هيستنگز در اين باره مي گويد: منابع ملت ها و ناسيوناليسم را نبايد در طرح ها و نقشه هاي روشنفكران و يا منافع طبقات متوسط در عصر مدرن جست و جو كرد،
نشست «نقش اقوام در تحولات ایران»
آدمی گفت:‌ وقتی راجب قومیت صحبت می کنیم فقط فضای داخلی تاثیرگذار نیست بلکه راه های بیرونی و اینکه جایگاه اقوام؛ در فرایند های قدرت محور و گفتمان های متعدد حاکم بر نظام بین الملل و منطقه چه نقش های و گفتمان سازی هایی به آنها داده شده است را باید لحاظ کرد.
حلقه مفقوده در تعامل با قومیت‌ها
محمد صادق کوشکی در نشست نقش اقوام در تحولات ایران مطرح کرد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعریفی مبنی بر گزاره‌های دینی و مسئله قومیت شکل نگرفته است افزود: آیا مرجعی بوده که قومیت‌ها را تعریف کند. نگاه ترجمه‌ای به قومیت موجب خطای رویکردی شد.
حساسیت‌های بین فرهنگی
سیاوش ایمانی
حساسیت بین فرهنگی به‌صورت توانایی به رسمیت شناختن دیدگاه‌های متعدد در مورد یک موضوع یا رفتار باهدف تصدیق ارزش‌های فرهنگی خود و دیگران تعریف‌شده است.
هويت ملي، برپایه اشتراکات
سیاوش ایمانی
ميان ملت و هويت ارتباط تنگاتنگي وجود دارد که داراي ویژگی‌هایی مانند اينکه اعضايشان باور كنند در ویژگی‌های مناسبي سهيم هستند؛ دوم هويتي بر خواسته از تداوم تاريخي؛ سوم هويت فعال و داراي تعامل مداوم؛ چهارم تعلق به مكان جغرافيايي؛ و پنجم داشتن فرهنگ عمومي است
همدلی درجه دوم با مردم!
سیاوش ایمانی
غرض آنکه فهمیدن این جزئیات برای سیاست‌گذار دنیای سرعت که به مدد برج نشینی از مقیاس انسانی فاصله گرفته است، سخت است و فکر می‌کند با توسعه استاندارد معیشتی، منتی بر سر ساکنان این مردم گذاشته است، غافل از آنکه با نگاه درجه دومی و از بالا به پایین اجر خود را با منت گذاشتن ضایع کرده است.
رسانه‌ها و انسجام ملی/ وظیفه رسانه‌ها همگرایی و توسعه در بین اقوام
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
ابزار‌های رسانه‌ای تنوع فراوانی دارند و در گروه‌های مختلفی همچون دیداری، شنیداری، نوشتاری، ارتباطی و الکترونیکی دسته بندی می‌شوند. در هر کدام از این گروه ها؛ تعداد بسیاری از ابزار‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند: که شامل: گروه‌های ماهواره ای، سینما، تلویزیون، هنر‌های نمایشی و تجسمی، خبرگزاری ها، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه ای، کتاب ها، نشریات، روزنامه ها، تلفن، دورنگار، نمابر و... است.
زبان فارسی و نماد‌های ملی از مهم‌ترین عوامل همبستگی ایرانیان
گزارش «فرهنگ سدید» از مؤلفه‌های مؤثر در همبستگی ملی/ (۱)
زبان فارسی همواره از روزگاران کهن تاکنون، نقش بسیار مهمی در وحدت و یکپارچگی اقوام و مردم ایران عهده‌دار بوده است. تمام گروه‌های مختلف قومی و نژادی و زبانی در سه دوره تمدنی تاریخ ایران، اگر بر سر هر چیز دیگری ستیز و مخالفت داشته‌اند، دراین‌باره همیشه هم­سو و هم‌نظر بوده‌اند. نماد‌ها نیز تجلی عینی و فیزیکی هویت ملی‌اند؛ بنابراین افراد ملت خود را به آن‌ها متعلق می‌دانند و از مطرح‌شدن و درخشش آن‌ها در سطح بین‌المللی احساس رضایت و خشنودی می‌کنند.