از مردم شناسی تا مردم یاری اقوام مختلف
سیاوش ایمانی
چندان که تحقیقات زبان شناسی نشان می دهد که هر چقدر به گذشته بر می گردیم بشریت دارای ریشه ها و مشترکات زبانی و قومی بیشتری است،مثلا "براساس مطالعات زبان شناسی، 95 درصد جامعه ایران دارای قومیت واحدی است.
نگاهی به روح حاکم و نگاه نظام جمهوری اسلامی به اقوام مختلف
سیاوش ایمانی
ایجاد، ثبات و ضرورت تمدن نوین اسلامی در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم نهضت انقلاب اسلامی دارای الزامات و توجهات تاریخی و دینی در جغرافیای ایران و جهان است که بلندنظری تفکر ایرانی اسلامی نه تنها نسبت به مردم و اقوام خودش که پذیرشی کریمانه نسبت به سایر اقوام و مردمان خارج از مرزهای ساختگی استعماری است.
نگاهی به تاثیرات وعده‌های انتخاباتی بر رویکرد اقوام
«فرهنگ سدید» به بهانه آغاز فرآیند انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی گزارش می‌دهد
انتخابات پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است که درنهایت بروندادی سیاسی دارد. آنچه نقش تعیین کننده در نتـایج انتخابـات دارد، رفتـار انتخابـاتی (نحوه رای دهی) شـهروندان اسـت و در این بین یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر رفتار‌های انتخابی شهروندان، مسائل قومی است که مورد استفاده نخبگان و احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی است
مقدمه‌ای اجمالی بر مزاج شناسی به عنوان مبنای مدیریت اقوام
گزارش «فرهنگ سدید» از جامعه شناسی اقوام ایرانی// بخش اول
در این نوشتار به دنبال اشاره به اهمیت مزاج شناسی در جامعه شناسی بودیم و برای شناخت اقوام و حساسیت‌ها و حتی پیش بینی و اصلاح رفتار‌های همگرا و واگرا می‌توان از علم مزاج شناسی مدد گرفت، هر چند استاندارد سازی غذا‌های جسمی و روحی و روانی به مدد تکنولوژی و... شباهت‌ها و بیماری‌های زیادی را ایجاد کرده است.
سیل همگرایی و واگرایی در بستر بحران محیط زیست
سیاوش ایمانی
سیل و باران آمد در سرزمینی که به تجربه و شواهد تاریخی به سرزمین کم آب و خشک معروف است و کاشت کوزه‌ای و قطره‌ای و مدد گرفتن از رطوبت ریشه خار برای کاشت هندوانه و صیفی جات جز ابتکارات و هنر ایرانی است، سرزمینی که آب آنقدر ارزشمند بود که با نام شهر‌ها و آبادی‌ها عجین شده است و آب در پسوند و پیشوند اسامی شهر‌ها و آبادی‌ها و در آثار ادبی ارزش و اهمیت خودش را نشان می‌دهد.
جایگاه وفاق و همبستگی اجتماعی در ادبیات دینی
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
به زبان جامعه شناختی همبستگی پدیده‌ای را می‌رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. بررسی پیرامون همبستگی اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم؛ واژه‌های اخوت دینی، اعتصام، صراط مستقیم، امت واحده، صلح و اصلاح، تألیف بین قلوب، سلم و حزب الله را می‌توان هم عرض با وحدت دانست.
نظریه محرومیت نسبی و بحران قومی
«فرهنگ سدید» بررسی می‌کند
«تد رابرت گر» واضع نظریه محرومیت نسبی، این فرض را مطرح می‌کند که عامل تعیین‌کننده و قوی در وقوع منازعات خشونت‌آمیز در میان ملت یا گروه‌های اجتماعی کوچکتر، نارضایتی میان اعضای آنهاست. او سه الگو یا حالت برای عدم تعادل و شکاف میان انتظارات و توانایی‌های ارزشی را مورد اشاره قرار می‌دهد.
مذهب قومیت‌های خوزستان در صدر توجه معاندان
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران است مساحت این منطقه ۶۷۲۸۲ کلیومتر مربع است که محل اصلی استقرار عرب زبانان در ایران مساحتی وسیع از استان خوزستان شامل می‌شود. ساکنان منطقه عرب نشین خوزستان از حیث زبان و قومیت، اصالتا عرب و عمدتا شیعه مذهب هستند. عرب‌های خوزستان حدودا ۱۵۰ طایفه هستند و همواره تابع قوانین طایفه و دارای تعصبات قومی و آداب و رسوم سنتی هستند.
آسیب شناسی رویکردی نسبت به مقوله قومیت
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
موضوع قومیت و مشکلات قوم گرایی محصول نگاه‌های تجزیه طلبانه و خرد در اقدام و نظر است به این معنا که به صورت یک رشته تخصصی مطالعه شود یا در یک اداره تخصصی به آن پرداخته شود یا به طور کلی دارای ساختار و سازمان مستقل برای مطالعه و تصمیم سازی و تصمیم گیری باشد
مفهوم شناسی ملت و قوم (۲)
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
جنبش­ هاي قومي دولت ملي از لحاظ مفهـومي بـه قـوم­ گرايـي سياسي نزديک شد. يکي از مشکلات در عرصه مطالعات قومي ناديده گـرفتن شـرايط تـاريخي و جغرافيـايي مربـوط بـه کشورها در مطالعات قومي است. دليل عمده دشواري هاي مربوط به اين حوزه آن است كه واژه قوميت در علوم اجتماعي واژه­اي نسبتاً جديد است و مفهوم آن نيز همراه بـا گسترش مطالعات تغيير يافته است.