بایسته‌های سیاست گذاری قومی
یادداشت// صادق پناهی نسب:
کشور ما در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان در معرض گسل‌های قومی و مذهبی قرار دارد که خود متاثر از عوامل تشدید کننده‌ی خارجی، ضعف‌های مدیریتی و با بازیگری مجموعه‌ای از بازیگران محلی (نخبگان محلی)، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است از این رو امکان فعال ماندن آن همواره وجود دارد.
هویت ملی و هویت قومی را از هم تفکیک نکنیم
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با سدید؛
هوشنگی گفت: یکی از مسائلی که در هویت ما همیشه ثابت بوده مخصوصا از ۱۳۰۰ سال قبل و تقریبا تغییر زیادی نداشته است - همه اقوام از قبل از اسلام وارد ایران شدند و عرب‌ها و ترک‌ها پس از اسلام به ما اضافه می‌شوند- این است که هویت ملی و هویت قومی ما در هم تنیده بوده است.
هویت ملی، فهم مشترک قومیت‌ها در ایران
گزارشی درباره لزوم ایجاد وحدت ملی باوجود تنوع قومی برای تدام دولت‌ها؛
حضور گروه‌های قومی ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، لر، عرب، لک، تالشی از یک سو و باورمندان به ادیان دیگر همچون زرتشتیان، کلیمیان، صابئی‌ها و ارمنی‌ها از دیگر سو و نیز صد‌ها ایل، قبیله، طایفه که زیر چتر عظیم فرهنگ و هویت ملی ایرانی همزیستی مسالمت جویانه دارند، نشان دهنده وحدت کثرت گونه اجتماع ملی سرزمین ایران است.
رویکرد بومی به اقوام ایرانی
گزارش «سدید» درباره نظریه نظام انقلابی در حوزه تنوع قومی؛
اقوام ایرانی نه اقلیت و ملیت کوچک‌تر مستحیل در ملیتی کلان‌تر بودند و نه گروه‌های قومی به معنای مهاجران رودررو با نابرابری‌های شهروندی، بنابراین باید مراقبت بود که برای مدیریت تنوع قومی، به ویژگی‌های حقیقی و ریشه‌ای تنوع قومی در ایران توجه کرد.
احترام به اقوام و گویش‌ها در مناسک و مراسمات
سیاوش ایمانی
به نظر می‌رسد مطالبه حس احترام و صمیمیت نسبت به یکدیگر مهمترین نیاز نانوشته اقوام است که اگر به معنای واقعی کلمه رعایت شود، خیلی از مطالبات رنگ می‌بازد، لذا مفهوم قوم مفهومی کاذب و برساخته و ناشی از برآورده نشدن حس احترام و کرامت اقوام از سوی دولت‌ها یا اقوام دیگر است.
جایگاه هویت ملی در برنامه ششم توسعه اقتصادي و فرهنگي کشور
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
یکی از مهمترین مولفه‌های سیاست گذاری فرهنگی کشور مولفه هویت ملی است که این مولفه از مجموعه عناصر و عواملی شکل گرفته است که در طول قرن‌های گذشته یعنی پیش و پس از اسلام به مهم‌ترین نشانه‌های شناخت ایران و ایرانی از خود، متمایز کردن خود از دیگران و در نتیجه شناساندن ایران و ایرانی به جهان خارج تبدیل شده است.
جامعه شناسی شناختی اقوام ایرانی
سیاوش ایمانی
هدف ما در این نوشتار ایده پردازی و جرقه زدن بر ذهن‌های فارغ و قلب‌های سلیم و مومن است به امید آن که سینه‌های گشاده و مفرح بتوانند با استفاده از منابع شناختی اصیل نهفته در قران و روایات معصومین در بستر و جغرافیای بومی با استفاده از تجارب و معارف جغرافیای فرهنگی و تاریخی ایران نگاهی مستقل از مستشرقین و مستعمرین به جامعه و اقوام ایرانی بیندازند.
مردم‌شناسی کار در مناطق قوم‌نشین
سیاوش ایمانی
کار در دیرین گونه‌های تمدن غرب، چون یونان باستان و روم مخصوص بردگان دارای قدرت بازو و کسر شان اعیان و اشراف صاحبان فلسفیدن است که امروز در تمدن مدرن هم به شکل پیچیده‌ای برای چشم‌های بصیر در جریان است.