پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

اخبار رسانه

برگزاری همایش علمی و فناوری نخبگان جوان ایرانی در ارمنستان

اولین همایش علمی و فناوری نخبگان و مبتکران جوان ایران در سفارت کشورمان در ارمنستان برگزار شد.