پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

دانمارکی یا گل محمدی؟
محمد امیرخانی

دانمارکی یا گل محمدی؟

از ظاهر تابلو و رنگ و روی آن کاملا پیدا بود که "جدیدا" نصب شده است، شیرینی فروی که تلاش می کند تا با بهره گیری از نام‌های وارداتی برای خود در ایران، هویتی پیدا کند
کاسبی با نام های مقدس!
محمد امیرخانی

کاسبی با نام های مقدس!

چند روزقبل از خیابان دماوند تهران درحال گذربودم که با منظره عجیبی مواجه شدم، ساختمانی با تابلو «مجتمع تشریفاتی قصر محمد (ص)» ...
آخرین عناوین