پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

ثروت‌اندوزی مسئولان و فراموشی مردم مهم‌ترین مانع برای تحقق دولت اسلامی است/ قوای 3گانه از ضعف نظارت رنج می‌برند/مباحث امنیتی نباید مانع ارتباط مسئولین و مردم شود/شکاف میان دولت و مردم خطرناک است/ برخی مسئولین، کارشناس چاپلوس دوست دارند
ساسانی‌درگفت‌وگوبا«فرهنگ سدید»:

ثروت‌اندوزی مسئولان و فراموشی مردم مهم‌ترین مانع برای تحقق دولت اسلامی است/ قوای 3گانه از ضعف نظارت رنج می‌برند/مباحث امنیتی نباید مانع ارتباط مسئولین و مردم شود/شکاف میان دولت و مردم خطرناک است/ برخی مسئولین، کارشناس چاپلوس دوست دارند

مديرکل اسبق دفتر امور بانوان وزارت کشور با اشاره به اینکه سطح ارتباطات مردمی مسئولین با مردم به بهانه هایی همچون امنیتی متاسفانه یکی از مشکلات و موانع در این مسیر است، گفت: کشور ما جزء امن ترین کشورهای منطقه محسوب می شود لذا نباید بهانه ای برای کاهش ارتباطات مردمی مسئولین وجود داشته باشد.