پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

استراتژی تمرکز، حمله و ارتقاء
جواد شریف

استراتژی تمرکز، حمله و ارتقاء

در جهان رو به رشد امروز تغییرات به نحوی است که با تغییرات تکنولوژی، نیاز‌ها و معماری اجتماعی در سطوح مختلف (مانند: مشاغل و روابط اجتماعی) تغییر می‌کند و این تغییرات به شکلی است که در طی ۵ تا ۱۰ سال مشاغل و نیاز‌های در جامعه به وجود می‌آید که قبل از آن وجود نداشته است.
گزارش وزارت ارتباطات درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حد یک پاورپوینت است!
معاون مرکز ملی فضای مجازی:

گزارش وزارت ارتباطات درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حد یک پاورپوینت است!

آسوشه:گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. با توجه به محتوای این گزارش احتمالا کارشناسان آقای جهرمی بین تفاوت شبکه ملی اطلاعات با خدمات دولت الکترونیک دچار اشتباه شدند!
وزارت ارتباطات، مدیریت و حاکمیت فضای مجازی کشور را به دشمنان ملت ایران تفویض کرده است
اطلاعیه شماره ۲ «نهضت ملی کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات»

وزارت ارتباطات، مدیریت و حاکمیت فضای مجازی کشور را به دشمنان ملت ایران تفویض کرده است

«نهضت ملی کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات» در بیانیه شماره ۲ خود نوشت: نقض حاکمیت ملی و دست اندازی سازمان‌های مخوف استعمارگر صهیونیستی به حیطه مدیریت کشور و شرم آورتر از آن شکستن حریم خصوصی ایرانیان و ورود اجانب به گوشی‌های تلفن همراه و حذف و اضافه موارد دلخواه دولت‌های متجاوز عمق آسیب پذیری کشور از مدیریت بیگانگان بر شبکه‌های ارتباطی ایران را آشکار ساخت.