پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

-
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
مطبوعات ترکیه با اعلام اخبار شیعه در بیان بینی تقابل آرای سکولار‌ها و اسلام آمریکایی واقع شده اند و اساسا در این کشور یا افتراق دینی طیف سکولار حاکم بوده که مشی و مرام آتاتورک را مدنظر دارند یا طیف اسلام اردوغانیسم که مسلمان به اصطلاح قریب به مشی غرب گرایانه بدون تعهد حکومت می‌نماید.
محمد جواد خسروی
حسن روحانی ۲۰ خرداد ۹۲: «دﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ داﺷﺖ.» مطلب ساده و صریح بود: «مدیر مسوول کیهان برای تفهیم اتهام در مورد ۲۱ شکایت دولت به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت.»
گزارش «فرهنگ سدید» درباره بهره برداری صهیونیست از رسانه/ (۳)
با سیری در نفوذ و تسلط یهود بر رسانه‌های جهان طی دو قرن اخیر به راحتی می‌توان درک کرد که صهیونیست بین الملل در پی تسلط و تحت کنترل گرفتن تمامی رسانه‌های جهان بوده و با این اقدام اهداف بزرگی را پایه ریزی می‌کند، اما در این میان برخی از ملت‌های آزاد اندیش بدون توجه به انواع محدودیت‌ها در امکانات مادی و معنوی و هجمه‌های تبلیغی صهیونیست بین الملل در برابر این ویروس نابود کننده ملت‌ها قد برافراشتند.
گزارش «فرهنگ سدید» درباره بهره برداری صهیونیست از رسانه/ (۲)
صهیونیست ها همواره تلاش بسیار زیادی در تحریف تاریخ ادیان و ساخت داستان‌های دروغین درباره پیامبران الهی دارند به طوری که پیامبران دین یهود نیز از این امر مستثنی نمانده اند. در این راستا ترویج فریبکاری و امور منفور در بین مردم و تثبیت این امور ناپسند در اذهان آن‌ها یکی از وظایف کهن و اصلی رسانه‌های صهیونیست از گذشته تاکنون بوده که در هر دوره با استفاده از روش‌های همان دوره صورت می‌گرفته است.
گزارش «فرهنگ سدید» درباره بهره برداری صهیونیست از رسانه/ (۱)
یکی از رایج ترین راه های از بین بردن فرهنگ و اصول اخلاقی در جوامع متمدن ، تبلیغ و تکثیر انواع انحرافات است که این امر بدون استفاده از رسانه ها و ایجاد هجمه های رسانه ای امکان پذیر نیست.
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
از بین ۱۹۴ روزنامه سراسری که در حال حاضر در کشور منتشر می‌شود تنها ۱۱ روزنامه به زبان‌هایی غیر از زبان فارسی انتشار می‌یابد، که در این میان روزنامه‌های ایرانی، زبان انگلیسی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و ۵ عدد از این ۱۱ عدد روزنامه، به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.
پرونده ویژه «فرهنگ سدید» درباره رفتار متناقض برخی از رسانه‌ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی- (۱۳/ پایانی)
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ شکی نباید داشت رسانه‌هایی که در جهت دفاع از مفسدین اقتصادی و کسانی که جرم آن‌ها محرز شده است، بلند می‌شوند، شریکان این مجرمین هستند.
یادداشت// عماد نجار
رسانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای دستیابی به تمامی برنامه‌های مندرج در پروتکل‌های صهیونیست است. به همین دلیل در پروتکل شماره "دوازدهم" صهیونیست آمده است که: "تسلط برمطبوعات و بنگاه‌های خبرگزاری". این بخش از پروتکل دوازدهم به طور واضح بیان می‌کند که صهیونیست‌ها از سالیان بسیار دور برنامه ریزی دقیق برای تسلط بر رسانه‌های جهان داشته اند.
پرونده ویژه «فرهنگ سدید» درباره رفتار متناقض برخی از رسانه‌ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی- (۱۲)
لاهوتی گفت: بعضی از رسانه‌ها در عواطف و سیاست‌ها قرار می‌گیرند و از بعضی افراد حمایت می‌کنند که این کار به گسترش فساد در همه بخش‌ها بالأخص در اقتصاد می‌شود
پرونده ویژه «فرهنگ سدید» درباره رفتار متناقض برخی از رسانه‌ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی- (۱۱)
سلیمی نمین گفت: اولین تأثیری که فساد اقتصادی دارد فضای ناامنی است.بعضی‌ها فکر می‌کنند که ناامنی فقط در مسائل نظامی است. فساد اقتصادی موجب می‌شود که هم افرادی که دارای سرمایه و هم افرادی که دارای اندیشه هستند می‌توانند در مسیر سازندگی و شکوفایی کشور قرار بگیرند زمانی که احساس امنیت نکنند هردو از بین می‌رود.