پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

نتیجه خدمات کدخداپرستان به مردم چیست؟
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیستم ماه مبارک رمضان؛

نتیجه خدمات کدخداپرستان به مردم چیست؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
عاقبت اخروی فتنه گران سیاسی- فرهنگی چیست؟
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز نوزدهم ماه مبارک رمضان؛

عاقبت اخروی فتنه گران سیاسی- فرهنگی چیست؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
ترویج «ناسیونالیسم»، ترفند دشمنان برای مقابله با «اسلام انقلابی»
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز هجدهم ماه مبارک رمضان؛

ترویج «ناسیونالیسم»، ترفند دشمنان برای مقابله با «اسلام انقلابی»

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
چرا برخی سیاستمداران از گذشته انقلابی خود پشیمان می‌شوند؟ /علت ریزش فکری و رفتاری برخی خواص انقلابی چیست؟
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز هفدهم ماه مبارک رمضان؛

چرا برخی سیاستمداران از گذشته انقلابی خود پشیمان می‌شوند؟ /علت ریزش فکری و رفتاری برخی خواص انقلابی چیست؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
مصلحت سنجی‌های امام صادق(ع) و ریزش برخی خواص انقلابی/ در برابر رفتار‌های متشابه ولیّ چه باید کرد؟
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز شانزدهم ماه مبارک رمضان؛

مصلحت سنجی‌های امام صادق(ع) و ریزش برخی خواص انقلابی/ در برابر رفتار‌های متشابه ولیّ چه باید کرد؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
چگونه «مصلحت جلوگیری از دوقطبی‌های فتنه گون»، منجر به ایجاد «شبهه» در برخی رفتار‌های سیاسی ولیّ خدا می‌شود؟
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز پانزدهم ماه مبارک رمضان؛

چگونه «مصلحت جلوگیری از دوقطبی‌های فتنه گون»، منجر به ایجاد «شبهه» در برخی رفتار‌های سیاسی ولیّ خدا می‌شود؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
دل بستگی‌های خانوادگی مسئولین، زمینه ساز خیانت به نظام اسلامی
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز چهاردهم ماه مبارک رمضان؛

دل بستگی‌های خانوادگی مسئولین، زمینه ساز خیانت به نظام اسلامی

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
مشکل اصلی دشمنان، «اسلام انقلابی» است، نه هسته‌ای و حقوق بشر!
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز سیزدهم ماه مبارک رمضان؛

مشکل اصلی دشمنان، «اسلام انقلابی» است، نه هسته‌ای و حقوق بشر!

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
چرا برخی سیاستمداران، برای توجیه عملکرد غلطشان به متون مقدس استناد می‌کنند؟
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز دوازدهم ماه مبارک رمضان؛

چرا برخی سیاستمداران، برای توجیه عملکرد غلطشان به متون مقدس استناد می‌کنند؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
گاه منافق را باید از «لحن قولش» شناخت نه از «قولش»!
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز یازدهم ماه مبارک رمضان؛

گاه منافق را باید از «لحن قولش» شناخت نه از «قولش»!

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
۱
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین