پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

چگونه رسانه‌‌های ضدایرانی به اشتباه فلش‌ماب 40 سالگی انقلاب را بازنشر می‌کنند؟
سوءتفاهم شیرین!

چگونه رسانه‌‌های ضدایرانی به اشتباه فلش‌ماب 40 سالگی انقلاب را بازنشر می‌کنند؟

تعدادی از مسافران فرودگاه، زن و مرد و پیر و جوان دور هم جمع شده‌‌اند و ترانه‌ای را یکصدا می‌خوانند. صدای هیجان‌زده مردی روی تصویر شنیده می‌شود: «باورکردنی نیست! فرودگاه مهرآباد ترمینال یک، امروز دهم بهمن ساعت 12 ظهر، موسیقی و مردم وسط میدون! عین برنامه‌ای که تو دوبی بود؛ باورکردنی نیست».
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «عدالت»
شنبه انقلاب (۴۱)

دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «عدالت»

دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «عدالت» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش»
شنبه انقلاب (۳۴)

دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش»

دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.