پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش»
شنبه انقلاب (۳۴)

دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش»

دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
۱