پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

-
سوءتفاهم شیرین!
تعدادی از مسافران فرودگاه، زن و مرد و پیر و جوان دور هم جمع شده‌‌اند و ترانه‌ای را یکصدا می‌خوانند. صدای هیجان‌زده مردی روی تصویر شنیده می‌شود: «باورکردنی نیست! فرودگاه مهرآباد ترمینال یک، امروز دهم بهمن ساعت 12 ظهر، موسیقی و مردم وسط میدون! عین برنامه‌ای که تو دوبی بود؛ باورکردنی نیست».
شنبه انقلاب (۴۱)
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «عدالت» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
شنبه انقلاب (۳۴)
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.