پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

نحوه ثبت و دریافت مجوز موسسه فرهنگی هنری

نحوه ثبت و دریافت مجوز موسسه فرهنگی هنری

مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، تشکیلاتی که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی و بر اساس شرایط مندرج در ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت‌ها و انحلال آن‌ها را صادر می‌کند.
پربیننده ترین ها
پربحث ترین
آخرین عناوین