پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

سبک زندگی شهدا؛ شهید حاج اصغر جوانی

برای اسلام؛ اسارت یا شهادت چه فرقی دارد؟

تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان؛

آیا تعریف رهبرانقلاب از شخصیت برخی مسئولان، لزوماً به معنای تأیید عملکرد آنان است؟

تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان؛

اصلی‌ترین طبقه اجتماعی مخالفان نظام اسلامی کدام طبقه است؟

اخبار رسانه
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌وپنجم ماه مبارک رمضان؛

اصلی‌ترین علت و زمینه شکل گیری و موفقیت فتنه‌های سیاسی در جامعه چیست؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
سبک زندگی شهدا؛ شهید حاج اصغر جوانی

برای اسلام؛ اسارت یا شهادت چه فرقی دارد؟

پس از ازدواج به اتفاق حاج اصغر جوانی راهی کردستان شدیم. در یکی از مسافرت‌ها در محور بوکان - سقز در کمین ضد انقلاب قرار گرفتیم. به طرفمان تیر اندازی می‌شد. ایشان به اتفاق چند نفر از دوستان سریع در اطراف موضع گرفتند و درگیری شروع شد.
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌وچهارم ماه مبارک رمضان؛

چرا مسئولیت‌های اجرایی را باید به جوانان سپرد؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
سبک زندگی شهدا؛ شهید ناصر کاظمی

آگاهی و اتحاد؛ کلاس‌های ایدئولوژیک میان کوه‌های کردستان

عده‌ای از مردم باینگان که اکثراً از طبقه زحمتکش و معلم بودند، برای نجات شهرشان به شهر پاوه مهاجرت کرده بودند. آن‌ها را سازمان دادیم و به آن‌ها گفتیم: «تن‌ها راه این است که خودتان مسلح شوید و شهرتان را آزاد کنید.»
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان؛

به هم ریختگی اقتصادی، نتیجه عملکرد نفوذی‌های دشمن

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌ودوم ماه مبارک رمضان؛

هدف غایی و متوسط فتنه گران سال ۸۸ چه بود؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان؛

چرا رهبر انقلاب در سخنانشان، دائما فتنه ۸۸ و حادثه ۹دی را یادآوری می‌کنند؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز بیستم ماه مبارک رمضان؛

نتیجه خدمات کدخداپرستان به مردم چیست؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز نوزدهم ماه مبارک رمضان؛

عاقبت اخروی فتنه گران سیاسی- فرهنگی چیست؟

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
تفسیر آیه‌ای از قرآن به مناسبت روز هجدهم ماه مبارک رمضان؛

ترویج «ناسیونالیسم»، ترفند دشمنان برای مقابله با «اسلام انقلابی»

ماه مبارک رمضان، ماه قرآن و تلاش برای فهم بیشتر معارف قرآن است. از سوی دیگر نظام اسلامی ما در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده است که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این چالش ها، افزایش فهم و بصیرت سیاسی مردم است؛ قرآن کریم کتابی بصیرت بخش است و تمسّک به آیات قرآن در تحقق این امر مهم کمک شایانی خواهد کرد.
۱