پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

جمعی از فعالین دانشگاهی، طلاب، حقوقدانان و پزشکان در ۱۲ تیر ۱۳۹۸ و در حمایت از شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی برگزار کرده و در این راستا بیانیه‌ای اعتراضی به جنایت‌های دولت نیجریه در حق شیخ ابراهیم زکزاکی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کنند.

تاریخ انتشار: ۱۱:۲۴ - ۱۳ تير ۱۳۹۸

به گزارش فرهنگ سدید؛ انتشار اخباری مبنی بر مسمومیت شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و شرایط جسمی وخیم وی در زندان‌های دولت نیجریه، موجب اعتراض شدید جامعه پزشکی آزادی‌خوان من جمله پزشکان ایران شد. این در حالی است که علیرغم حال وخیم شیخ زکزاکی و احتمال شهادت وی، دولت نیجریه مانع از دسترسی پزشک به وی به جهت معالجه شده است و این اقدام با سکوت تامل برانگیز مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر همراه بوده است.

این موضع باعث شد تا جمعی از فعالین دانشگاهی، طلاب، حقوقدانان و پزشکان در ۱۲ تیر ۱۳۹۸ و در حمایت از شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی برگزار کرده و در این راستا بیانیه‌ای اعتراضی به جنایت‌های دولت نیجریه در حق شیخ ابراهیم زکزاکی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کنند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از گذشت حدود چهار سال از کشتار وحشیانه و بی دلیل مردم نیجریه توسط دولت این کشور و دستگیری همراه با شکنجه شیعیان، متاسفانه همچنان شاهد سکوت مجامع جهانی و بین الملل در مقابل این نقض آشکار حقوق بشر هستیم به گونه ای که یک انسان در بدترین شرایط جسمی و روحی با نقض آشکار حقوق بشر به شهادت نزدیک می شود.

فلذا برخود لازم دانستیم ضمن یادآوری اهداف بیانیه حقوق بشر سازمان ملل به مدونان آن، موارد تخلف آشکار دولت نیجریه از مفاد بیانیه حقوق بشر را گوشزد کرده و تاکید کنیم در صورت ادامه این برخورد دوگانه سازمان ملل متحد با مسائل بشری شانیت خود را با پایمال کرده و اهدافش را زیر سوال خواهد برد بنابراین لازم است برای پیشگیری از اتهام استاندارد دوگانه در برخورد با ظلم هایی که علیه بشریت در سراسر جهان صورت می گیرد, ورودی قاطع و عاجل بر مبنای اصول تعریفی خود در دستیابی شیخ زکزاکی به حقوق اولیه انسانیش داشته باشد.

موارد نقض حقوق بشر در برخورد با رهبر شیعیان نیجریه عبارتند از:

نقض ماده ۹ میثاق حقوق مدنی-سیاسی: هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌‌کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ دستگیر یا بازداشت کرد.هر کس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از علل‌ آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای‌ دائر بر هر گونه‌ اتهامی که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود، دریافت‌ دارد. این ماده به صورت آشکار در دستگیری بدون ارائه حکم شیخ زکزاکی نقض شده است.

نقض ماده‌ ۷ میثاق حقوق مدنی-سیاسی: هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا خوارکننده قرار داد
نقض ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر: هیچ کس نباید مورد شکنجه و یا سایر رفتارها و یا مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز قرار بگیرد.

نقض اصول دادرسی منصفانه: عدم دسترسی به مشاوره حقوقی و محرومیت از ملاقات با وکلا

در مورد برخورد با رهبر شیعیان نیجریه تمامی این اصول از جمله ممنوعیت شکنجه واخذ اقرار تحت فشار روحی و تهدید نادیده گرفته شده است.

نقض ماده‌ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی: هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمین‌های‌ ذیل‌ را خواهد داشت‌:

الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصیل‌ به‌ زبانی‌ که‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی‌ که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود مطلع‌ شود. ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

دـ در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود.

متاسفانه هیچ یک از موارد پیش گفته در روند دستگیری شیخ زکزاکی مورد توجه قرار نگرفته است.

نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.

علاوه بر موارد مذکور و مهمتر از همه نقض حقوق زندانی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده مندرج در مواد 9 و۱۰ میثاق حقوق مدنی-سیاسی است که با توجه به خبرهای واصله از وضعیت جسمی وخیم شیخ زکزاکی راه هر گونه توجیه سکوت مجامع بین المللی را بسته و حیثیت اهداف آنان را به بازی گرفته است.این دو ماده متضمن حق بازداشت‌شدگان برای تماس و ملاقات با خانواده‌شان و تاکید بر رفتار انسانی و متناسب یا حیثیت ذاتی کلیه‌ افرادی است که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند.که بر اساس مستندات غیر قابل انکار در روند بازداشت شیخ زکزاکی رعایت نشده و در سکوت مجامع بین المللی این ستم رو به گسترش ادامه دارد.

در آخر اعلام میداریم در صورت سکوت سازمان ملل در مقابل این ظلم آشکار به ابناء بشر مجامع آزاد حقوق بشری و کشورهای مسلمان از این مسئله نخواهندگذشت و حق انسانی خود را با تکیه بر توان جمعی باز خواهند ستاند.

جمعی از فعالین دانشگاهی، طلاب، حقوقدانان و پزشکان

 

In the name of God

After about four years of the brutal and unjustified killing of the people of Nigeria by the government of this country and the arrest of Shiite along with torture, we are unfortunately still observing the silence of international assemblies against this flagrant violation of human rights, so that "a man" in the worst Physical and mental conditions and by obvious violation of human rights, is close to face death.
So we took it upon ourselves by recalling the objectives of the United Nations Human Rights Declaration on its founders, to express that the Government of Nigeria has violated provisions of the Human Rights Declaration, and to emphasize that, if this dual UN approach to humanitarian issues continues, it will loses its respect, And its goals will be questioned. Therefore, it is necessary to enter a decisive and urgent step in defending the basic principles of human rights in order to prevent the dual standard charge against the atrocities against humanity around the world. Precisely about Sheikh Zakzaky
Human rights violations in dealing with Nigerian Shiite leaders include:
Violation of Article 9 of the Covenant of Civil and Political Rights: Everyone has the right to liberty and security of his person. No one can be arbitrarily arrested or detained. Anyone arrested should be informed at the time of arrest of its causes and receive as soon as possible any allegations against any charge attributed to him. This article has been flagrantly violated in arrest without notifying charges to Sheikh Zaksaki.
Violation of Article 7 of civil and political rights: no one can be subjected to harassment or punishment or cruel treatment or humiliating treatments.
Violation of Article 5 of the Declaration of Human Rights: No one shall be subjected to espionage or other inhuman or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Violation of fair hearing principles: lack of legal advice and denial of meeting with lawyers
Regarding the deal with the Shiite leader of Nigeria, all these principles, including the prohibition of torture and confession, have been overlooked in the face of stress and intimidation.

Infringement of Article 14 of the ICCPR: Everyone charged with a criminal offense will be entitled, at all times, to the following guarantees:
A. To be informed as soon as possible and in detail in the language he understands of the type and causes of the charge attributed to him.
B. Have time and facilities to defend himself and contact his elected lawyer.
C. Attends his trial, and will personally defend himself by a lawyer of his choice, and if he does not have a lawyer, the court should informed him his right to have one.
Unfortunately, none of the above has been taken into consideration during the arrest of Sheikh Zekzaki.
Violation of Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights: Everyone has the right to a fair and public hearing in an equitable manner by an independent and impartial tribunal to determine his rights and obligations or criminal charges against him.
In addition to the above, and most important of all, the violations of prisoners' rights for access to health services and the prevention of contact with the family listed in Articles 9 and 10 of the Covenant on Civil and Political Rights, which, according to news from the dire situation of Sheikh Zukesaki there is absolute no excuse for the silence of international assemblies and their dignity has come into play. These two articles imply the right of detainees to call and visit their families and emphasize the human and proportional behavior or inherent dignity of all those deprived of their liberty. Which is based on undeniable documentation of the process of arresting Sheikh Zaksaki and in the silence of the international community, this oppression continues to grow.

Finally, in case of the silence of the United Nations Against this gross oppression to mankind the free association of human rights and Muslim countries will not turn a blind eye and we will restore our human rights on the basis of collective power.
A group of academic activists, scholars, lawyers and doctors

 

بر اساس این گزارش، شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی بعد از حمله ارتش به حسینیه شیعیان و منزل شیخ، دستگیر شد. در جریان این حملات، ده‌ها نفر از شیعیان نیجریه از جمله فرزند شیخ به شهادت رسیدند و افراد زیادی مجروح شدند.  شیخ زکزاکی اکنون بدون امکان دسترسی به پزشک و درمان‌های پزشکی، و بدون راه ارتباطی به همراه همسر بیمارش، همچنان در حبس است و در پی ممانعت از درمان شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه، وی در حال حاضر در شرایط جسمی وخیم به سر می‌برد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین ها
آخرین عناوین