پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

اخبار رسانه
معاون فرهنگی سپاه:

زشت است که دشمن ایران تبادل پیام در بین ما را مدیریت کند

نقدی گفت: دشمنان ایران در جنگ روانی و شایعات، فضا را به گونه ای منقلب کرده، که ایران محیط ناامنی برای ایرانیان است، و سخن رهبری برای پاسخ به اینگونه شایعات بوده است.
حمید رضا کلانتری

نقش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات بر میزان کاهش سفرهای درون شهری و آلودگی هوای کلان شهرها

استفاده از امکانات فاوای شهری و سفرهای درون شهری و آلودگی هوا رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر با توسعه زیرساخت ها و فناوریهای نوین فاوا، می توان هر دو مشکل را به طور توامان حل کرد.